Δράση «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος»

Στα πλαίσια της δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος” τη Δευτέρα 30/5 στις 7.00 μμ θα δοθεί η πρώτη διάλεξη από τον συνιδρυτή της εταιρείας MEAZON Δρ. Στέλιο Κουτρουμπίνα με θέμα “Λύσεις για έξυπνες πόλεις από την Ελλάδα για την παγκόσμια αγορά“.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Η202, και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν βασικά στοιχεία των τεχνολογιών και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιεί η εταιρεία MEAZON για τη κατασκευή των προϊόντων της. Επίσης, θα δοθούν βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα της και πώς αυτά επιτρέπουν τη δημιουργία ενός αποδοτικού οικοσυστήματος μιας έξυπνης πόλης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.