104 – Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης

Εισαγωγή στη Μηχανική Μάθηση (Ταξινομητές, Αξιολόγηση ταξινομητών, Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα, δίκτυα πολλών επιπέδων-αλγόριθμος οπισθοδιάδοσης του λάθους), Μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης, Δένδρα αποφάσεων και μάθηση κανόνων, Μάθηση Bayes, Γενετικός προγραμματισμός, Κανόνες συσχέτισης, Ομαδοποίηση, Μοντέλα Markov, Ειδικά θέματα σε Python (Εξόρυξη δεδομένων με Python, Επεξεργασία φυσικής γλώσσας με Python), Εξόρυξη δεδομένων με R.

Κωδικός μαθήματος: 104