211 – Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα

Στα πλαίσιο του συγκεκριμένου μαθήματος οι φοιτητές θα διδαχτούν:

  • Το σχεδιασμό ενσωματωμένου υλικού στον αισθητήρα και την υλοποίηση νευρωνικών δικτύων σε υλικό. Ο σχεδιασμός θα βασιστεί τόσο στην πλατφόρμα PYNQ της Xilinx και σε Python, όσο και σε VHDL/Verilog.
  • Προηγμένες τεχνολογίες ασυρμάτων δικτύων αισθητήρων με έμφαση στις τεχνικές ασαφούς λογικής (fuzzy logic) και στα δίκτυα Voronoi.
  • Προηγμένες τεχνολογίες στα όρια του υπολογιστικού νέφους (edge computing), με έμφαση στις τεχνικές επαναδιαμόρφωσης (reconfiguration techniques) και στα νευρωνικά δίκτυα (Neural networks).
  • Το σχεδιασμό και την υλοποίηση ευφυών κυβερνοφυσικών συστημάτων από άκρο-σε-άκρο (end-to-end) στις υπάρχουσες εργαστηριακές υποδομές του τμήματος.

Κωδικός μαθήματος: 211