Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών του 2ου κύκλου του ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 57/18-10-2021 συνέλευση του τμήματος.Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Παράταση μέχρι τις 20/9/2021 στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις:(α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, που λειτουργεί. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://smart-ict.ece.uop.gr/ επιλογή ΑΙΤΗΣΗ. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 15η Ιουλίου 2021  Λήξη υποβολής αιτήσεων: 20η Σεπτεμβρίου 2021. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021. Περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://smart-ict.ece.uop.gr/?p=509 

Ορκίστηκαν οι Απόφοιτοι του ΜΠΣ «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών και Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση έγινε την Παρασκευή 9 Ιουλίου η ορκωμοσία στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, των αποφοίτων του ΜΔΕ «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών και Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Μετά τις δυσκολίες λόγω των συγκυριών της πανδημίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος κ. Αναστάσιος Δροσόπουλος, ο Διευθυντής του ΜΔΕ κ. Παρασκευάς Κίτσος και το μέλος ΔΕΠ του τμήματος κ. Μιχάλης Παρασκευάς εκ μέρους όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΜΔΕ έδωσαν συγχαρητήρια και ευχές για μια καλή σταδιοδρομία. Το ΜΔΕ «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών και Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» είναι ο προκάτοχος του ΜΔΕ που λειτουργεί πλέον στο τμήμα με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων. Επίσης, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την ανοικτή καινοτομία. Με την ολοκλήρωση του ΜΔΕ οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν στον τρίτο κύκλο σπουδών. Στον τρίτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από Περισσότερα…

Τελικός Πίνακας Επιτυχόντων Υποψήφιων Φοιτητών

Αναρτάται ο τελικός πίνακας επιτυχόντων των υποψήφιων φοιτητών στο ΠΜΣ υπό την αίρεση της έγκρισης του από τη συνέλευση του τμήματος. Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Κάλυψη Εκπαιδευτικών Αναγκών στο ΠΜΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ –  ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΥΦΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ» Ο Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών», έχοντας υπ’ όψη : Τις διατάξεις του Ν4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τους νόμους: Ν4521/2018, Ν4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019), Ν4635/2019 (ΦΕΚ167/Α/30-10-2019) και ισχύει. Τις διατάξεις του Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ A 70 – 07.05.2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πειραματικά σχολεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους και λοιπές διατάξεις» . Απόφαση ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για αποδοχή διαχείρισης του έργου (12/8-1-2021 Απόφαση της 129ης Συνεδρίασης της ΕΛΚΕ). Τον Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 6087/Β/31-12-2020). Το υπ. αρίθμ. ΦΕΚ 3743/07.09.2020/τ. Β «Έγκριση επανίδρυσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο “Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Technologies and Services of Smart Informatics and Communication Systems)”». Τo υπ. αρίθμ. ΦΕΚ 3910/14.09.2020/τ. Β’ «Έγκριση Κανονισμού του ΠΜΣ Περισσότερα…

Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών στο ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 36/15-02-2021 συνέλευση του τμήματος.Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών (Παρασκευή, 22/1/2021)

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η/27.05.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του ν.4485/2017. Παρατείνεται η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων έως την Παρασκευή 22η Ιανουαρίου 2021. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://smart-ict.ece.uop.gr/ επιλογή ΑΙΤΗΣΗ. Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται και έντυπα (υπογεγραμμένη από τον ενδιαφερόμενο στην Γραμματεία), μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Φεβρουάριο 2021. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.