Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ακαδημαϊκό Έτος 2023 – 2024

Εαρινό εξάμηνο

 • Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 20/3/2024
 • Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 8/7/2024
 • Έναρξη εξεταστικής περιόδου: 10/7/2024
 • Λήξη εξεταστικής περιόδου: 15/7/2024
 • Έναρξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 2/9/2024
 • Λήξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 6/9/2024

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του πρώτου εξαμήνου του 4ου κύκλου του ΠΜΣ μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Χειμερινό εξάμηνο

 • Έναρξη μαθημάτων: 16/10/2023
 • Διακοπές Χριστουγέννων 22/12/2023-06/01/2024
 • Λήξη μαθημάτων: 09/02/2024
 • Έναρξη εξεταστικής περιόδου: 12/02/2024
 • Λήξη εξεταστικής περιόδου: 23/02/2024

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του δεύτερου εξαμήνου του 3ου κύκλου του ΠΜΣ μπορείτε να το βρείτε εδώ.


Ακαδημαϊκό Έτος 2022 – 2023

Εαρινό εξάμηνο

 • Έναρξη μαθημάτων: 20/03/2023
 • Λήξη μαθημάτων: 10/07/2023
 • Έναρξη εξεταστικής περιόδου: 12/07/2023
 • Λήξη εξεταστικής περιόδου: 21/07/2023
 • Έναρξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 04/09/2023
 • Λήξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 08/09/2023

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του πρώτου εξαμήνου του 3ου κύκλου του ΠΜΣ μπορείτε να το βρείτε εδώ.