Εξωτερικοί Διδάσκοντες

Δρ. Γκόγκος Χρήστος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών, Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
E-mail: cgogos AT uoi.gr
Web-page: https://www.dit.uoi.gr/files/2020_10_03_gogos_christos_cv.pdf

Ο Χρήστος Γκόγκος (1971) είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στο οποίο εισήχθη με πανελλαδικές εξετάσεις το 1988. Έλαβε το δίπλωμα του Μηχανικού Η/Υ & Πληροφορικής το 1993 και εν συνεχεία εργάστηκε ως σχεδιαστής, αναλυτής πληροφοριακών συστημάτων σε εταιρείες στην Αθήνα. Το 1998 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης από το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με αντικείμενο «Αλγόριθμοι Υψηλής Απόδοσης». Το 2009 του απονεμήθηκε διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστήμιο Πατρών για τη διατριβή του με τίτλο «Αλγόριθμοι συνδυαστικής βελτιστοποίησης με έμφαση σε μεταευρετικές τεχνικές». Από τον Ιανουάριο του 2004 εργάζεται ως μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό στο ΤΕΙ Ηπείρου. Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 40 εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια και έχει λάβει σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών. Έχει συμμετάσχει σε μεγάλο αριθμό ερευνητικών έργων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: αλγόριθμους, βελτιστοποίηση, χρονοπρογραμματισμό, επιχειρησιακή έρευνα, τεχνολογία λογισμικού, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων και υπολογιστική νοημοσύνη. Αποτελεί μέλος του εργαστηρίου γνώσης και ευφυούς πληροφορικής του ΤΕΙ Ηπείρου καθώς και εξωτερικό συνεργάτη του εργαστηρίου συστημάτων υπολογιστών του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Δρ. Κεραμίδας Γεώργιος, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Πληροφορικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
E-mail: gkeramidas ΑΤ csd.auth.gr
Web-page: https://www.csd.auth.gr/member/keramidas-georgios/

O Δρ. Γεώργιος Κεραμίδας είναι διδάκτορας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Δραστηριοποιείται ερευνητικά στην ευρύτερη περιοχή της αρχιτεκτονικής υπολογιστών με έμφαση στη σχεδίαση συστημάτων μνήμης χαμηλής κατανάλωσης, σε VLIW, πολυνηματικές και πολυπύρηνες αρχιτεκτονικές, σε δικτυακούς επεξεργαστές και επεξεργαστές διανυσματικών γραφικών και σε μεθοδολογίες μοντελοποίησης της κατανάλωσης ισχύος υπολογιστικών συστημάτων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 35 εργασίες σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά υψηλού κύρους. Επίσης, ο κ. Κεραμίδας είναι κάτοχος ενός διπλώματος ευρεσιτεχνίας και άλλων δύο διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που βρίσκονται σε κατάσταση αξιολόγησης. Από το 2005, ο κ. Κεραμίδας έχει συμμετάσχει σε πέντε ευρωπαϊκά έργα χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρία εθνικά έργα. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), μέλος του οργανισμού της ΙΕΕΕ και μέλος του δικτύου αριστείας HiPEAC..

Δρ. Λάμψας Πέτρος, Καθηγητής Γενικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
E-mail: plampsas@uth.gr

O Πέτρος Θ. Λάμψας, είναι Καθηγητής στο Γενικό Τμήμα Λαμίας προερχόμενος από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1994, ενώ έλαβε το διδακτορικό του δίπλωμα από το ίδιο τμήμα το 2001. Ο κ. Λάμψας έχει συμμετάσχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (STRIDE, EUROFORM, FP5-IST και FP7-ICT) αλλά και σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ε.Ε. (ΕΠΕΑΕΚ Ι & ΙΙ, Κοινωνία της Πληροφορίας, Συνεργασία). Ήταν στέλεχος του Γραφείου Δικτύων και Τηλεματικής και του Τομέα Έργων Πληροφορικής Δημοσίου του ΙΤΥ (1996-2001). Ήταν διδάσκων στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων από το 2001 έως το 2006 και στο Τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας από το 2013 έως το 2016. Έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό τεχνικών άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια με κρίση. Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται ο Διαδικτυακός Υπολογισμός, τα Κατανεμημένα Συστήματα και τα Δικτυακά Περιβάλλοντα Συνεργατικής Μάθησης. Διετέλεσε Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (I.Ε.ΤΕ.Θ./E.K.E.T.A). Από 1/9/2016 έως 29/1/2019 διετέλεσε Πρύτανης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Δρ. Περίκος Ισίδωρος, ITYE-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ
E-mail: perikos@cti.gr και i.perikos@go.uop.gr

Ο Δρ. Ισίδωρος Περίκος κατέχει Δίπλωμα Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών και Διδακτορικό Δίπλωμα στην περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Πατρών. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την τεχνητή νοημοσύνη, την εξόρυξη δεδομένων, την επεξεργασία φυσικής γλώσσας, την μηχανική μάθηση και την εις βάθος μάθηση. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 100 άρθρα σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά. Είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και συνεργάτης ερευνητής στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και εκδόσεων Διόφαντος όπου εργάζεται σε διάφορα Ευρωπαϊκά, ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Επίσης είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Τέλος είναι μέλος της IEEE, της ACM, της Ελληνικής Εταιρείας Τεχνητής Νοημοσύνης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

Δρ. Ρήγκου Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, Πανεπιστημίου Πατρών
E-mail: rigou AT ceid.upatras.gr
Web page: https://sites.google.com/site/mariarigkou/

H Μαρία Ρήγκου αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (ΤΜΗΥ&Π)το 1997, απέκτησε το Μεταπτυχιακό Τίτλο Ειδίκευσης στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Υπολογιστών το 2000 και το Διδακτορικό της το 2005 (Διατριβή: Αποδοτικοί αλγόριθμοι εξατομίκευσης βασισμένοι σε ανάκτηση γνώσης από δεδομένα χρήσης web). Το 2011 απέκτησε Μεταπτυχιακό στις Γραφικές Τέχνες και τα Πολυμέσα από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Από το 2019 είναι επίκουρη καθηγήτρια στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών και από το 2006 είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΣΕΠ) στη σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Θεματικές ενότητες: ΠΛΣ61, ΠΛΗ42). Ως επιστημονικός συνεργάτης του Εργαστηρίου Γραφικών Πολυμέσων και GIS του ΤΜΗΥ&Π, της Ερευνητικής Μονάδας 5 του Ε.Α.Ι.Τ.Υ., καθώς και του ΤΕΙ Μεσολογγίου (Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και την Οικονομία) έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 30 R&D projects εθνικής ή/και κοινοτικής χρηματοδότησης και σε 8 από αυτά είχε το ρόλο του τεχνικού συντονιστή. Από το 2005 έως και το 2011 δίδαξε στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής ως Π.Δ. 407/80. Τα ερευνητικά της ενδιαφέρονται εντοπίζονται στις περιοχές του software engineering, web mining, human-computer interaction και τεχνικών project management. Είναι συγγραφέας 8 κεφαλαίων σε βιβλία (με κρίση), 3 βιβλίων και έχει δημοσιευμένο ερευνητικό έργο σε συνέδρια και έγκυρα περιοδικά.

Δρ. Σταματίου Γιάννης, Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων , Πανεπιστημίου Πατρών
E-mail: stamatiu AT ceid.upatras.gr
Web page: http://www.bma.upatras.gr/staff/stamatiou

Ο Γιάννης Σταματίου (γεννηθείς το 1968) αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής το 1990 ενώ το 1997 ολοκλήρωσε την διδακτορική του διατριβή στη Θεωρητική Πληροφορική υπό την επίβλεψη του Καθηγητή Λευτέρη Κυρούση. Ο κ. Σταματίου είναι σήμερα Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών και Σύμβουλος σε θέματα Κρυπτογραφίας και Ασφάλειας για τον Τομέα Ασφάλειας του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) στην Πάτρα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην κρυπτογραφία και κρυπτανάλυση, την μοντελοποίηση διάδοσης κακόβουλου λογισμικού υπολογιστικά δίκτυα και την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων. Τέλος, έχει συμμετάσχει ως εμπειρογνώμονας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για κρίση προτάσεων σε τομείς που σχετίζονται με την ασφάλεια και την κρυπτογραφία.

Δρ. Σιούτας Σπυρίδων, Καθηγητής Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστημίου Πατρών
E-mail: sioutas AT ceid.upatras.gr
Web page: https://www.ceid.upatras.gr/webpages/faculty/sioutas/  

Ο Δρ. Σπυρίδων Σιούτας γεννήθηκεστην Ελλάδα (Τρίκαλα Θεσσαλίας) το 1975. Αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υκαι Πληροφορικής, της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών τονΔεκέμβριο του 1997. Έλαβε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (MPhil) καιΔιδακτορικό (PhD) από το ίδιο Τμήμα τα έτη 2000 και 2002 αντίστοιχα. Σήμερα είναι καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντααφορούν σε γενικές γραμμές  Αλγορίθμους Διαχείρισης Μεγάλου Όγκου Δεδομένων τόσο σε κεντρικοποιημένες (centralized) όσο και σε μη-κεντρικοποιημένες (decentralized) ή κατανεμημένες (distributed) Βάσεις Δεδομένων. Έχει δημοσιεύσει πάνω από 150 άρθρα σε έγκριτα διεθνή επιστημονικάσυνέδρια και περιοδικά (μεταξύ άλλων  ACM TALG, SIGMOD Record, Algorithmica, Theoretical Computer Science, Computer Journal, Data and Knowledge Engineering, Journal of Descrete Algorithms, Distributed and Parallel Databases, Journal of Systems and Software, Artificial Intelligence Review Journal, International Journal on Artificial Intelligence Tools, Information Science, Neurocopmuting, KAIS, ESA, ICALP, ISAAC, DEXA, PSD, SAC, AIAI, CIKM, MDM, PODC, ICDT/EDBT, SODA, SIGMOD, SIGKDD, CCGRID e.t.c.) και έχει λάβειπάνω από 1000 ετεροαναφορές. Ήταν μεταξύ των πρωτεργατών της διοργάνωσης των ακολούθων:(1) “ACM Workshop on Peer to Peer and Service Oriented Hypermedia: Techniques and Systems” Sept. 2005, Salzburg, Austria (2) “ACM International Workshop on Architectures, Models and Infrastructures to Generate Semantics in Peer to Peer and Hypermedia Systems”, August 2006, Odense, Denmark (3) Πανελλήνιο Συνέδριο Πληροφορικής (IEEE PCI 2009), September 2009, Corfu, Greece, (4) AIAI / EANN 2011, September 2011, Corfu, Greece, (5) Workshop Chair στο Mining Humanistic Data Workshop 2012, 2013,2014, 2015, 2016, 2017 και 2018 (LNCS series) και (5) Workshop Chair στο ALGOCLOUD 2015, 2016,2017 και 2018 (LNCS series, Algorithmic Aspects of Cloud Computing). Επιλέχθηκε μετά από διαδικασία κρίσης να παρακολουθήσει ως Μεταδιδακτορικός Ερευνητής (Postdoc Researcher) το μεταδιδακτορικόπρόγραμμα  “massive data sets” στο Τμήμα BRICS (Basic Research in Computer Science) του Πανεπιστημίουτου Aarhus, στη Δανία,το 2002.  Ήταν επισκέπτης Ερευνητής στο Kings College, του Πανεπιστημίουτου Λονδίνου (research domain: String Algorithmics and I/O complexity), το 2005. Ήταν επίσης επισκέπτης Ερευνητής στο ινστιτούτο MADALGO (Massive Data ALGOrithmics), του Πανεπιστημίουτου Aarhus στη Δανία,  στο ερευνητικό αντικείμενο: “Deterministic Data Structures over P2P Networks”, το 2008. Συμμετείχεσυνολικά σε 27 ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα σε έξι (6) εκ των οποίων διετέλεσε/διατελεί Επιστημονικός Υπεύθυνος. Έχει 19 έτη εμπειρίας ως Developer, Software Tester, Database Administrator και Project Manager στην Ερευνητική Μονάδα5 (ΕΜ 5) του Ε.Α.Ι.Τ.Υ. και στο ISD Lab (http://isdlab.di.ionio.gr)στο οποίο διατελεί Διευθυντής Εργαστηρίου.

Δρ. Τζαγκαράκης Μανώλης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστημίου Πατρών

email: tzagara AT upatras.gr
Web page: https://blogs.upatras.gr/tzagara/

Υπηρετεί στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών από το 2009. Τα τρέχοντα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα Συστήματα διαχείρισης πληροφοριών, Oικονομικές δραστηριότητες online κοινοτήτων, Πληθοπορισμός, Εικονικές Οικονομίες, Συστήματα υποστήριξης συνεργασίας, Υπερκείμενο και υπερμέσα, Πληροφορικά συστήματα.

  • Οργανική Μονάδα: Εργαστήριο ποσοτικών μεθόδων και πληροφοριακών συστημάτων
  • Εκπαίδευση: Δίπλωμα Τμήματος Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Πατρών,1995 και PhD, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2003.
  • Γνωστικό Αντικείμενο:
  • Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας