Συντονιστική Επιτροπή

Δρ. Πετρέλλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Διευθυντής Π.Μ.Σ.
E-mail: nPetrellis ΑΤ uop.gr
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/petrellis-nikos/

Δρ. Ταμπακάς Βασίλειος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.
E-mail: tampakas AT uop.gr 
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/vasileios-tampakas/

Δρ. Συρμακέσης Σπυρίδων, Καθηγητής
E-mail: syrma AT uop.gr
Web Page: https://www.ece.uop.gr/staff/syrmakesis-spyros/

Δρ. Αλεφραγκής Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής
E-mail: alefrag AT uop.gr
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/alefragkis-panagiotis/

Δρ. Αντωνόπουλος Χρήστος, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: ch.antonop ΑΤ uop.gr
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/christos-antonopoulos/