Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο & Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ακαδημαϊκό Έτος 2021 – 2022

Χειμερινό εξάμηνο

  • Έναρξη μαθημάτων: 18/10/2021
  • Λήξη μαθημάτων: 11/02/2022
  • Έναρξη εξεταστικής περιόδου: 14/02/2022
  • Λήξη εξεταστικής περιόδου: 18/02/2022
  • Έναρξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 21/02/2022
  • Λήξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 25/02/2022

Το ωρολόγιο πρόγραμμα του πρώτου εξαμήνου του 1ου κύκλου του ΠΜΣ μπορείτε να το βρείτε εδώ.