Οριστικός πίνακας επιτυχόντων του 4ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ

Αναρτάται ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του 4ου κύκλου παρακολούθησης του προγράμματος.

Περισσότερες λεπτομέρειες για θέματα εγγραφής και λοιπές διαδικασίες θα σταλούν στα email των επιτυχόντων. 

Πίνακας 1. Τελικός Πίνακας Κατάταξης για παρακολούθηση του 4ο Κύκλου του ΠΜΣ

ΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΑρ. Πρωτ.Ημ/νία Πρωτοκόλλου
ΑΓΡ****ΜΑΡ****ΙΩΑ*****252406/02/2024
ΑΛΠ********ΑΛΕ******ΙΩΑ******277712/02/2024
ΑΠΟ********ΣΤΕ******ΓΕΡ******153822/01/2024
ΑΣ*******ΧΡΙ***** – ΚΩΝ****ΙΩΑ******1478721/12/2023
ΒΑΚ********ΑΠΟ******ΑΝΔ******276812/02/2024
ΓΙΑΝ********ΒΑΣ******ΔΗΜ******251806/02/2024
ΓΚΑΪ*******ΧΡΙ******ΔΗΜ*****251906/02/2024
ΓΚΟ*****ΑΝΤ*****ΧΡΗ******277312/02/2024
ΓΡΑ*******ΠΑΝ******ΧΡΗ******277212/02/2024
ΔΑΡ*******ΜΙΧ******ΑΠΟ******277912/02/2024
ΔΗΜ******ΒΙΚ***ΔΗΜ*****119316/01/2024
ΔΗΜ*****ΕΥΑ*****-ΜΑΡ***ΣΠΥ*****2603/01/2024
ΚΑΙ******ΓΕΩ*****ΚΥΡ*****98215/01/2024
ΚΑΡ*****ΒΑΣ*****ΙΩΑ*****252206/02/2024
ΚΑΡ*****ΑΓΓ*****ΚΩΝ*****268608/02/2024
ΚΑΣ*****ΔΗΜ******ΑΘΑ******47208/01/2024
ΚΑΤ******ΚΩΝ******ΔΗΜ*****251606/02/2024
ΚΟΛ*******ΧΡΗ*****ΠΑΝ*****277012/02/2024
ΚΟΡ******ΕΜΜ******ΖΑΧ******251706/02/2024
ΛΑΖ*****ΜΑΡ*** ΕΛΕ****ΓΕΩ*****66710/01/2024
ΛΑΜ*******ΧΑΡ******ΧΡΗ*****1475821/12/2023
ΜΑΚ******ΓΕΩ*****ΑΘΑ******42908-01-2024
ΜΠΑ******ΔΗΜ*****ΚΩΝ******252306/02/2024
ΝΑΝ****ΔΗΜ****ΛΑΖ*****251206/02/2024
ΠΑΛ*******ΔΗΜ******ΑΠΟ******154622/01/2024
ΠΑΝ*******ΑΛΕ******ΠΑΝ*******50809/01/2024
ΠΑΠ******ΠΕΤ*****ΛΟΥ*****251406/02/2024
ΠΑΠ******ΘΕΟ*****ΠΑΝ*****251106/02/2024
ΠΑΠ******ΧΡΗ******ΚΩΝ******252106/02/2024
ΠΛΑ********ΙΩΑ******ΑΘΑ******170123/01/2024
ΠΛΙ*******ΑΛΕ*******ΦΩΤ******97915/01/2024
ΣΑΚ**********ΧΡΗ******ΔΗΜ**********251506/02/2024
ΣΑΜ***********ΜΙΧ*******ΙΩΑ***********277812/02/2024
ΣΚΙ*****************ΠΑΝ************ΝΙΚ************29804/01/2024
ΣΤΡ*****************ΚΩΝ************ΛΕΩ**********1475921/12/2023
ΤΕΦ********ΓΙΩ**********ΠΑΝ**********23303/01/2024
ΤΡΑ**********ΗΛΙ*******ΚΩΝ*********252006/02/2024
ΤΣΑ**********ΑΘΑ**********ΙΩΑ*************1389812/12/2023
ΦΩΤ**********ΑΝΤ***********ΒΑΣ*********277412/02/2024
ΧΡΥ***************ΝΕΦ************ΙΩΑ**********170223/01/2024

Πίνακας 2. Επιλαχόντες υποψήφιοι φοιτητές

     Επώνυμο    Όνομα    Πατρώνυμο  Αρ. Πρωτ.Ημ/νία Πρωτοκόλλου  
1ΚΟΛ**********ΣΤΑ*******ΜΙΧ******153522/01/2024
2ΜΑΥ********ΑΙΜ******ΝΙΚ*******278012/02/2024

Πίνακας 3. Απορριφθέντες υποψήφιοι φοιτητές επειδή α) δεν υπέβαλαν συστατικές επιστολές, και β) δεν προσήλθαν στη συνέντευξη.

    Επώνυμο    Όνομα    Πατρώνυμο  Αρ. Πρωτ.Ημ/νία Πρωτοκόλλο υ
ΑΡΜ*****ΧΡΙ********ΓΕΩ*******251306/02/2024
ΣΑΡ************ΝΙΚ*********ΑΝΑ********277612/02/2024
ΤΡΙΑ***********ΤΑΤ********ΓΡΗ********66610/01/2024