Δυνατότητα Παρακολούθησης Μαθημάτων από Προπτυχιακούς Φοιτητές

Στα πλαίσια της έναρξης των μαθημάτων του 3ου κύκλου του ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα εθελοντικής παρακολούθησης των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου από προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε συντονιστή. Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθήσουν μαθήματα του ΠΜΣ δεν θα έχουν υποχρέωση να εξεταστούν σε αυτά. Η δυνατότητα αυτή δίνεται i) Για την εμβάθυνση των γνώσεων των προπτυχιακών φοιτητών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και ii) Η καλύτερη διερεύνηση ως προς τα ενδιαφέροντά τους για τη συνέχιση των σπουδών τους στο ΠΜΣ ή σε παρεμφερή άλλων ιδρυμάτων. Τα διαθέσιμα μαθήματα είναι: Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Συντονιστής: Χρήστος Αντωνόπουλος Κατανεμημένα Συστήματα – Συντονιστής: Βασίλης Ταμπακάς Δίκτυα Επόμενης Γενιάς – Συντονιστής: Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης – Συντονιστής: Παναγιώτης Ζέρβας Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα – Συντονιστής: Σπύρος Συρμακέσης

Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Aναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών του 3ου κύκλου του ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 100/3-3-2023 συνέλευση του τμήματος.Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. A/A Επώνυμο Όνομα 1 ΜΑΥΡ ΑΙΜΙ 2 ΚΟΥΡΤ ΓΕΩΡ 3 ΜΙΤΟΓ ΠΑΡΑΣ 4 ΤΡΑΓΟΤΣ ΜΑΡ 5 ΣΚΑΝΔΑ ΘΕΟΔ ΒΑΣΙΛ 6 ΒΕΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤ 7 ΝΕΙΛ ΜΑΤΘ 8 ΜΠΑΣΤ ΚΩΝΣΤΑ 9 ΑΖΝΑΟΥ ΧΡΗΣ 10 ΚΟΤΡΩ ΜΑΡΙ 11 ΜΑΝΟΥ ΕΛΕ 12 ΤΣΑΚΩΝ ΚΩΝΣΤ 13 ΤΟΜΑ ΜΑΡ 14 ΡΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓ

Δράση «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος»

Στα πλαίσια της δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος” τη Τετάρτη Παρασκευή 09/02 στις 19.00 μμ θα δοθεί η δεύτερη διάλεξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από τον κ. Αναστάσιο Νάνο ιδρυτή και director της εταιρείας Nubificus. Η ομιλία με θέμα “Next generation Application execution for the Edge” θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος Ευφυή Κυβερνοφυσικά Συστήματα του ΠΜΣ «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» και θα είναι ανοικτή για παρακολούθηση προς όλους τους φοιτητές του Τμήματος μέσω webex. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: shorturl.at/bprD2

Δράση «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος»

Στα πλαίσια της δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος” τη Παρασκευή 02/12 στις 5.00 μμ θα δοθεί η πρώτη διάλεξη για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 από την κ. Τζούλη Σίμου και τον κ. Γεώργιο Πεπονή από την εταιρεία ELPEDISON. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν το πρόγραμμα Data Management & Digital Development Mentoring της Elpedison.Μετά το πέρας της ομιλίας θα υπάρχει αρκετός χρόνος για συζήτηση επί τεχνικών θεμάτων καθώς επίσης και για πιθανές θέσεις εργασίας στην εταιρεία.Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: shorturl.at/eNOR3

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών – 3ος Κύκλος

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η/27.05.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του ν.4485/2017. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2023. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας. Πιο αναλυτικά, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στα επιμέρους επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων: (α) Ευφυή Κυβερνο-συστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Περισσότερα…

Απολογισμός 3ης ομιλίας στα πλαίσια της Δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος”

Την Τετάρτη 15 Ιουνίου κατά τη διάρκεια του μεταπτυχιακού μαθήματος «Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης» πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 3η διάλεξη στα πλαίσια της δράσης «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος». Ομιλητής ήταν ο κ. Γεώργιος Φλαμής από τη Renesas Electronics με αντικείμενο «Ανάπτυξη Συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης των Πραγμάτων (AIoT)». Κατά τη διάρκεια της ομιλίας αναφέρθηκαν οι στρατηγικές επιλογές της Renesas Electronics στο πεδίο της Τεχνητής Νοημοσύνης των Πραγμάτων (ΑIοΤ) επιτυγχάνοντας τον βέλτιστο συνδυασμό υλικού και λογισμικού. Επίσης, έγινε εκτενής αναφορά στο θεωρητικό υπόβαθρο και τα γνωστικά αντικείμενα που χρησιμοποιεί η Renesas, όπως π.χ. η Μηχανική Μάθηση, ο σχεδιασμός Υλικού και Λογισμικού, η Ασφάλεια δεδομένων, Κυβερνοφυσικά Συστήματα, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων Μεγάλου Όγκου τα περισσότερα εκ των οποίων διδάσκονται οι μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τέλος, δόθηκαν πληροφορίες για θέσεις εργασίας καθώς επίσης για θέσεις πρακτικής εξάσκησης στη συγκεκριμένη εταιρεία. Και αυτή την ομιλία παρακολούθησαν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καθώς και αρκετοί προπτυχιακοί με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για πλήθος τεχνικών θεμάτων στις συγκεκριμένες έννοιες. Ευχαριστούμε τον κ. Φλαμή και δίνουμε ραντεβού το επόμενο ακαδημαϊκό εξάμηνο με εξίσου ενδιαφέρον ομιλίες τέτοιου τύπου.

Δράση «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος»

Στα πλαίσια της δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος” τη Τετάρτη 15/6 στις 4.00 μμ θα δοθεί η τρίτη διάλεξη από τον κ. Γεώργιο Φλαμή. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην Μικρό Αμφιθέατρο, και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν βασικά στοιχεία των τεχνολογιών που χρησιμοποιεί η εταιρεία RENESAS για τη κατασκευή των προϊόντων της. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ: https://bit.ly/3NXBOLG

Απολογισμός 2ης ομιλίας στα πλαίσια της Δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος”

Και η 2η ομιλία στα πλαίσια της δράσης «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Σε αυτή, ο κ. Νίκος Ιωάννου αναφέρθηκε για τη δημιουργία της πλατφόρμας delivery.gr και τη δημιουργία της πλατφόρμας brooqLy και την επικείμενη είσοδό της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Και αυτή την ομιλία παρακολούθησαν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για πλήθος τεχνικών θεμάτων στις συγκεκριμένες τεχνολογίες. Ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννου και δίνουμε ραντεβού για τη τρίτη ομιλία πολύ σύντομα.

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων

Στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνεται Θερινό Σχολείο στις Τεχνολογίες & Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων με την έμπρακτη συμβολή και υποστήριξη του ΠΜΣ μας. Πιο συγκεκριμένη αρκετοί από τους διδάσκοντες του ΠΜΣ συμμετέχουν στο Θερινό Σχολείο με ομιλίες και δράσεις σε θέματα αιχμής σχετικά με τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει του ΠΜΣ. Αναλυτικό πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου το οποίο περιλαμβάνει διαλέξεις και δράσεις τόσο από τα μελη του τμηματός μας όσο και διακεκριμένους επαγγελματίες από την αγορά εργασίας, μπορείτε να βρείτε εδώ. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να παρακολουθήσει το Θερινό Σχολείο διαδικτυακά στην ακόλουθη διεύθευνση: https://bit.ly/3NQkurq

Απολογισμός Δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η πρώτη ομιλία της δράσης «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος» κατά την οποία ο Δρ. Στέλιος Κουτρουμπίνας (ιδρυτής της Πατρινής εταιρείας MEAZON) παρουσίασε τα προϊόντα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η ΜΕΑΖΟΝ. Την παρακολούθησαν πλήθος μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο για τεχνικά θέματα όσο και για δυνατότητες συνεργασίας με τη MEAZON. Ευχαριστούμε τον κ. Κουτρουμπίνα και δίνουμε ραντεβού για τη δεύτερη ομιλία τέτοιου τύπου σύντομα.