Εσωτερικοί Διδάσκοντες

1. Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Δρ. Αλεφραγκής Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
E-mail: alefrag (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/alefragkis-panagiotis/

Ο Δρ. Παναγιώτης Αλεφραγκής διαθέτει δίπλωμα και διδακτορικό από το Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχν. Η/Υ του Παν. Πατρών και είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διαθέτει πάνω από 25ετή εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού και τον σχεδιασμό και υλοποίηση αλγορίθμων για επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης μεγάλης κλίμακας σε πολλές περιοχές εφαρμογής. Έχει συγγράψει πάνω από 50 άρθρα σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων και διαθέτει εκτεταμένη διεθνή εμπειρία από τη συμμετοχή σε πολυάριθμα εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Τα επιστημονικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στις περιοχές της τεχνολογίας λογισμικού για επίλυση προβλημάτων βελτιστοποίησης, παράλληλης και κατανεμημένης επεξεργασίας, γλώσσες προγραμματισμού και μεταγλωττιστές, ακέραια και συνδυαστική βελτιστοποίηση και μεταευρετικοί αλγόριθμοι. Ο Π. Αλεφραγκής υπήρξε διαχειριστής της εταιρείας Lyseis Ltd, μιας εξειδικευμένης εταιρείας λογισμικού για επίλυση προβλημάτων αεροπορικών εταιρειών με πελάτες μεταξύ άλλων τις εταιρείες Lufthansa AG και AIMS και επικεφαλής των ενοτήτων βελτιστοποίησης των FP7 ALMA και Η2020 ARGO.

Δρ. Χρήστος Αντωνόπουλος, Επίκουρος Καθηγητής 
E-mail: ch.antonop (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/christos-antonopoulos/

Ο Δρ. Χρήστος Π. Αντωνόπουλος έλαβε το Δίπλωμα και το Διδακτορικό του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών από το αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών το 2002 και 2008 αντίστοιχα. Από το 2002 έχει συμμετάσχει σε πάνω από 10 Ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα (FP5,6,7 and Horizon 2020) και 5 Εθνικά κατέχοντας θέσεις κλειδιά τόσο από τεχνικής/τεχνολογικής άποψης αλλά και διαχειριστικής. Έχει δημοσιεύσει σημαντικό αριθμό (>80) ερευνητικών εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια υψηλού κύρους, 13 κεφάλαια βιβλίων, είναι editor σε δύο (2) βιβλία Για το δημοσιευμένο του έργο έχει λάβει πάνω από 550 ετεροαναφορές. Από το 2005 έχει δουλέψει και συνεργαστεί σαν Senior ερευνητής για αρκετούς ερευνητικούς φορείς (Industrial System Institute (ISI) Patras, ECE Dept University of Patras, Technological and Educational Institute of Western Greece, Hellenic Open University) αλλά και βιομηχανικές εταιρίες (INTRACOM-Telecom, NOESIS). Έχει αξιολογήσει σημαντικό αριθμό ερευνητικών εργασιών για υψηλού κύρους περιοδικά και συνέδρια (IEEE, ACM, Elsevier, Springer and Hindawi, MDPI) και έχει διατελέσει συνδιοργανωτής, PC/TC member και session chair σε σημαντικό αριθμό διεθνών συνεδρίων. Επιπλέον, από το 2003 έχει εργαστεί ανελλιπώς σαν εκπαιδευτικό προσωπικό, επιστημονικός συνεργάτης σε διάφορα Τμήματα Ελληνικών Πανεπιστημίων και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων.

Δρ. Βώρος Νικόλαος, Καθηγητής
E-mail: voros (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/voros-nikolaos-2/

Ο Δρ Νικόλαος Βώρος διαθέτει εικοσαετή εμπειρία στο σχεδιασμό ενσωματωμένων/κυβερνοφυσικών συστημάτων. Έχει συνεργαστεί με μεγάλες ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνιακές εταιρίες και ερευνητικά ιδρύματα στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων, ενώ έχει διαρκή παρουσία σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από εκατόν είκοσι (120) ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια υψηλότατου κύρους, έχει συγγράψει ξενόγλωσσα και ελληνικά βιβλία ενώ έχει διατελέσει associate editor σε διεθνή περιοδικά υψηλότατου κύρους, μεταξύ των οποίων και τα IEEE Transactions on Nanotechnology, IEEE Transactions on Very Large-Scale Integration Systems, ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems και IEEE Consumer Electronics Magazine. Τα τελευταία χρόνια, συνεργάζεται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας σε θέματα σχετικά με τηλεπικοινωνίες, δίκτυα και κυβερνοφυσικά συστήματα, ενώ έχει στο ενεργητικό του τη συγγραφή μεγάλου αριθμού ερευνητικών προτάσεων (περισσότερες από 30) που έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα FP7 ALMA, FP7 ARMOR και Horizon 2020 ARGO, και τεχνικός συντονιστής στο ερευνητικό πρόγραμμα Horizon 2020 RADIO, το οποίο έχει βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, έχει διοργανώσει διεθνή συνέδρια υψηλότατου κύρους είτε ως General Chair (ISVLSI 2010, ARC 2018) είτε ως Program Chair (RecoSoC 2012, FPL 2014, ISVLSI 2017). Σήμερα, κατέχει τη βαθμίδα του καθηγητή στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είναι διευθυντής του Εργαστηρίου Σχεδιασμού Ενσωματωμένων Συστημάτων και Εφαρμογών του τμήματος, το οποίο είναι επίσημος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hub) της Ευρωπαϊκής Επιστροπής.

Δρ. Δροσόπουλος Αναστάσιος, Kαθηγητής
Email: drosop (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/drosopoulos-anastasios/

Ο Δρ. Αναστάσιος Δροσόπουλος έλαβε το πτυχίο του (Φυσικός) από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Ελλάδα, και το MSc (Φυσικός) και PhD (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός), από το Πανεπιστήμιο McMaster, Hamilton, Ontario, Canada, το 1987 και το 1992 αντίστοιχα. Από το 1991 έως το 1997, εργάστηκε στο Defense Research Establishment, Ottawa, Canada στην ομάδα Synthetic Aperture Radar, όπου έκανε εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς της μοντελοποίησης μικροκυματικής σκέδασης, διάδοσης και στατιστικής ανίχνευσης από θαλάσσιο θόρυβο (sea clutter). Το 1997 προσελήφθη από την Nortel, Ottawa, όπου εργάστηκε στον τομέα των οπτικών επικοινωνιών, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη λογισμικού ψηφιακής επεξεργασίας σήματος για βελτίωση απόδοσης της τεχνολογίας οπτικών ενισχυτών πυκνής πολύπλεξης. Το 1999 επέστρεψε στην Ελλάδα και εργάστηκε στην Atmel Multimedia and Communications, τμήμα Πατρών, σε εφαρμογές ασυρμάτων δικτύων. Το 2003 διορίστηκε καθηγητής στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος (πρώην ΤΕΙ Πατρών) στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Με τη συγχώνευση του ΤΕΙ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (2019) το τμήμα έγινε Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν εφαρμογές και μοντελοποίηση συστημάτων επικοινωνιών και ενέργειας. τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τις Εφαρμογές και μοντελοποίηση συστημάτων επικοινωνιών και ηλεκτρικής ενέργειας.

Δρ. Ζαχαράκης Ιωάννης, Kαθηγητής
Email: zaharakis (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/zaharakis-ioannis/

Ελαβε πτυχίο Μαθηματικών και Διδακτορικό Δίπλωμα σε Τεχνολογία Λογισμικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από το 2019 είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με αντικείμενο “Ανάλυση και Σχεδιασμός Λογισμικού”, με άνω των 40 δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια με κρίση και άνω των 600 ετεροαναφορές. Επίσης, έχει συγγράψει το βιβλίο «Ευφυή Πληροφοριακά Συστήματα και Ευρετικές Μέθοδοι», (συ-)συγγράψει το βιβλίο «Ζητήματα ανάπτυξης συστημάτων διάχυτου υπολογισμού που σχετίζονται με τον άνθρωπο και την κοινωνία» για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Από το ακαδ. έτος 2009-10 μέχρι το 2012-13, διετέλεσε Προϊστάμενος του Τμήματος Εφαρμογών στη Διοίκηση και Οικονομία, ΤΕΙ Πάτρας, Παράρτημα Αμαλιάδας και κατά το εαρινό εξάμηνο 2013-14 διετέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Επίσης, διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών ΤΕΙ Πάτρας από 2008 έως το 2011, της οποίας ήταν μέλος μέχρι το 2013. Από το ακαδ. έτος 2013-14 ήταν μέλος ΕΠ του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ του ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας. Συνολικά, παρουσιάζει πάνω εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από το 2002. Στο ΕΑΠ έχει διατελέσει διδάσκων (ΣΕΠ) από το 2004 σε θεματικές ενότητες όπως «Τεχνητή Νοημοσύνη και Εφαρμογές» (του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Πληροφορική») και «Συστήματα Διάχυτου Υπολογισμού» (του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Τεχνολογία Υλικού και Λογισμικού: Σχεδίαση και Ανάπτυξη Διάχυτων Συστημάτων Υπολογισμού»). Από το 2002 εργάζεται στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ερευνητική Μονάδα 3) σε ερευνητικά θέματα τυπικών προδιαγραφών διάχυτων υπολογιστικών συστημάτων. Από το 2009 διατελεί Υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας 3 (ΥΕΜ) και από το 2019 Αναπληρωτής Διευθυντή Ερευνητικής Μονάδας. Μέχρι το 2019 έχει συμμετάσχει σε 17 ευρωπαϊκά και εθνικά έργα και έχει διευθύνει 6 εξ αυτών.

Δρ. Ζέρβας Παναγιώτης, Επίκουρος Kαθηγητής
Email: p.zervas (at) uop (dot) gr
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/panagiotis-zervas/

Ο Παναγιώτης Ζέρβας είναι Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο “Πληροφοριακά Συστήματα Ήχου”. Από το 2008 μέχρι το 2020 ήταν μέλος ΔΕΠ του τμήματος Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας ΗΥ του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1998. Το 2000 έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (MSc) στα “Συστήματα Επεξεργασίας Σημάτων & Εικόνων”, από το Τμήμα Μηχανικών ΗΥ & Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Το 2008 έλαβε διδακτορικό δίπλωμα από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας ΗΥ του Πανεπιστημίου Πατρών με τίτλο “Μοντελοποίηση προσωδίας ομιλίας Ελληνικής Γλώσσας με εφαρμογές στην σύνθεση ομιλίας από κείμενο”. Έχει διδάξει μαθήματα σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο αντικείμενο της Ψηφιακής Επεξεργασίας Ήχου, Εφαρμοσμένης Μηχανικής Μάθησης, Προγραμματισμού Εφαρμογών Ήχου, και Μικροεπεξεργαστών. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος από ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων σε διεθνή περιοδικά, κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους και σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές. Έχει συμμετάσχει σε επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων και επιστημονικών εκδηλώσεων. Είναι μέλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ). τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: Επεξεργασία σήματος και αναγνώριση προτύπων σε ακουστικά σήματα, Επικοινωνία ανθρώπου μηχανικής, αναγνώριση/σύνθεση ομιλίας, επεξεργασία φυσικής γλώσσας, Ακουστική ανίχνευση (παρακολούθηση ηχορύπανσης, αναγνώριση ακουστικών γεγονότων) σε έξυπνα περιβάλλοντα με μεθόδους βαθιάς μάθησης σε ενσωματωμένες συσκευές συνδεδέμενες με τεχνολογίες διαδικτύου των πραγμάτων, Αυτόματη ανάκτηση μουσικής πληροφορία, διαδικτυακή μουσική εκτέλεση.

Δρ. Κίτσος Παρασκευάς, Καθηγητής
Διευθυντής Π.Μ.Σ.
E-mail: kitsos ΑΤ uop.gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/kitsos-paraskevas/

Ο Παρασκευάς (Πάρης) Κίτσος είναι Πτυχιούχος Φυσικός και Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ με Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του ερευνητικού κέντρου ΑΘΗΝΑ. Η διδακτική του εμπειρία περιλαμβάνει διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας σε μαθήματα όπως Λογική Σχεδίαση, Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, VLSI, Σχεδιασμός FPGAs, Γλώσσες Περιγραφής Υλικού, Ασφάλεια Υπολογιστικών Συστημάτων, Σχεδιασμός Υλικού για Συστήματα Ασφαλείας και άλλα. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στον σχεδιασμό ολοκληρωμένων κυκλωμάτων για συστήματα ασφαλείας, συστημάτων επεξεργασίας σήματος και τεχνικών μηχανικής μάθησης, στον σχεδιασμό ασφαλούς υλικού και το σχεδιασμό υλικού για ενσωματωμένα συστήματα. Έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 13 ερευνητικά έργα (ευρωπαϊκά και εθνικά), έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 100 άρθρα και κεφάλαια σε διεθνή περιοδικά, συνέδρια και βιβλία, έχει συγγράψει εκπαιδευτικά βιβλία και ήταν υπεύθυνος για την έκδοση 5 ξενόγλωσσων βιβλίων. Η έρευνά του έχει λάβει 1 υποτροφία και περισσότερες από 1500 ετερο-αναφορές. Είναι αξιολογητής σε πλήθος έγκριτων διεθνών περιοδικών και συνεδρίων και μέλος σε ομάδες προγράμματος και διοργάνωσης σε μεγάλο αριθμό διεθνών συνεδρίων.

Δρ. Κούγιας Ιωάννης, Καθηγητής
E-mail: kougias (at) uop (dot) gr,
Web page:  https://www.ece.uop.gr/staff/kougias-ioannis/

Ο Δρ. Κούγιας Ιωάννης είναι Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έλαβε το βασικό του πτυχίο (B.Sc.) από το Memorial University of NFLD, Canada, το μεταπτυχιακό του (M.A.) από το York University of Toronto, Canada και το Διδακτορικό του (Ph.D.) από το Πανεπιστήμιο Πατρών. Τα επιστημονικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται κυρίως στην εφαρμοσμένη μαθηματική ανάλυση, διαφορικές και ολοκληρωτικές εξισώσεις, καθώς επίσης και σε σύγχρονες μεθόδους διδακτικής των μαθηματικών και συναφών αντικειμένων, διαχείριση και οργάνωση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων. Έχει διδάξει: Γενικά και Ανώτερα Μαθηματικά, Στατιστική Επιχειρήσεων, Πιθανοθεωρία, Στατιστική & Συνδυαστική Ανάλυση, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά, Μαθηματικό Λογισμό, Γραμμική Άλγεβρα και Διαφορικές Εξισώσεις σε τμήματα των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Μεσολογγίου, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας και π. Πανεπιστήμιο Αγρινίου. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Προϊστάμενος του Τμήματος Αυτοματισμού του π. Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Μεσολογγίου και Πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ του π. ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Δρ. Παρασκευάς Μιχάλης, Καθηγητής
E-mail: mparask (at) go (dot) uop (dot) gr,
Web Page: https://www.ece.uop.gr/staff/paraskevas-michalis/

Ο Μιχάλης Παρασκευάς είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν σε ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία σημάτων, θεωρία πληροφοριών, θεωρία ανίχνευσης και εκτίμησης, δίκτυα επόμενης γενιάς, εφαρμογές μηχανικής μάθησης σε επεξεργασία εικόνας και φυσικής γλώσσας και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Εκπαίδευσης. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 90 εργασίες σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, έχει συγγράψει 4 πανεπιστημιακά συγγράμματα, έχει συμμετάσχει στη συγγραφή 2 συλλογικών τόμων, στη διοργάνωση 3 διεθνών και 7 ελληνικών επιστημονικών συνεδρίων και σε περισσότερες από 50 επιτροπές διεθνών περιοδικών και συνεδρίων. Το δημοσιευμένο έργο του έχει συλλέξει περισσότερες από 750 ετεροαναφορές και έχει αναφερθεί σε περισσότερες από 70 ευρεσιτεχνίες. Διαθέτει τριακονταετή εξειδικευμένη επαγγελματική εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, υλοποίησης και λειτουργίας δικτύων ευρείας κλίμακας και υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής μάθησης. Διευθύνει αντίστοιχα αναπτυξιακά και ερευνητικά έργα, τα οποία έχουν δεχθεί εθνικές και διεθνείς διακρίσεις. Διετέλεσε πρόεδρος (2019-2021) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και διευθυντής (2020-2021) του εργαστηρίου “Δεδομένων και Μέσων” του ίδιου τμήματος. Σήμερα είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος” και συντονιστής του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου. Συνεργάζεται με το ΙΤΥΕ “Διόφαντος” από το 1999 και διατελεί επιστημονικός υπεύθυνος αναπτυξιακών και ερευνητικών έργων. Διετέλεσε Διευθυντής της Διεύθυνσης Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (5/2011-4/2019) και ήταν αναπληρωτής Διευθυντής του Τομέα Δικτυακών Τεχνολογιών (4/2000-5/2011). Διδάσκει τα προπτυχιακά μαθήματα «Σήματα και Συστήματα», «Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων», «Θεωρία Πληροφορίας», «Στατιστική Επεξεργασία Σημάτων και Μάθηση» και τα μεταπτυχιακά μαθήματα «Δίκτυα Επόμενης Γενιάς», «Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες» και «Ψηφιακές Δεξιότητες για Επιστήμες STEM» του ΠΜΣ “Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών” του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Διδάσκει επίσης στο μάθημα “Εφαρμογές των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική πράξη και στη διοίκηση της εκπαίδευσης” του ΠΜΣ “Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης” του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ήταν μέλος ΣΕΠ του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου στις θεματικές ενότητες «ΠΛΗ11-Αρχές Τεχνολογίας Λογισμικού» (2001-2017), «ΠΛΗ23-Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» (2017-2019) και «ΠΛΗ22-Βασικά Ζητήματα Δικτύων» (2019-2022). Έχει υπάρξει διδάσκων ΠΔ 407/80 των Τμημάτων Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής (2002-2008) και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (2001-2002) του Πανεπιστημίου Πατρών.

Είναι μέλος των ΤΕΕ, ΙΕΕΕ και AES.

Δρ. Πετρέλλης Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής
Email: nPetrellis (at) uop (dot) gr
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/petrellis-nikos/

Ο Νίκος Πετρέλλης έλαβε το δίπλωμά του από το τμήμα Μηχανικών ΗΥ και Πληροφορικής του Παν. Πατρών το 1994 και απέκτησε διδακτορικό δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχν. Υπολογιστών το 1999 από το ίδιο πανεπιστήμιο με αντικείμενο τον Επιμερισμό Λειτουργιών και τη Συν-εξομοίωση σε Ενσωματωμένα Συστήματα. Είναι αναπληρωτής καθηγητής στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Παν. Πελοποννήσου. Υπηρέτησε ως αναπληρωτής καθηγητής σε προσωποπαγή θέση στο Γενικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και ήταν τακτικός αναπληρωτής καθηγητής σε τακτική θέση στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής του ΤΕΙ Θεσσαλίας έως τον Ιανουάριο του 2019. Στο τμήμα αυτό ξεκίνησε να διδάσκει ως Επίκουρος Καθηγητής από το Σεπτέμβριο του 2010 και διετέλεσε πρόεδρος τμήματος (Σεπ. 2018-Ιαν. 2019), συντονιστής του αντίστοιχου προγράμματος σπουδών (Φεβ. 2019-Σεπτέμβριος 2019) και διευθυντής Τομέα Μηχανικών Η/Υ (2016-2018). Έχει εργαστεί στις εταιρίες Analogies SA (2007-2010), Atmel Hellas SA, GiGA A/S (Intel Corp.) και Knowledge AE από το 1994 έως το 2003 ενώ υπηρέτησε ως μόνιμος εκπαιδευτικός β/θμιας εκπαίδευσης από το 2003 έως το 2010. Δίδαξε Ενσωματωμένα Συστήματα στο ΤΕΙ Μεσολογγίου από το 2006 μέχρι το 2010 ως επιστημονικός συνεργάτης και από το 2003 έως το 2010 έχει διδάξει στο τμήμα Μηχ. ΗΥ & Πληροφορικής του Παν. Πατρών σύμφωνα με το ΠΔ407/80. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 120 άρθρα σε διεθνή ερευνητικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία με κριτές ενώ είναι ο μοναδικός ή κύριος εφευρέτης σε 9 Ελληνικές και διεθνείς πατέντες. Ασχολείται ερευνητικά με τη Σχεδίαση Ενσωματωμένων Συστημάτων, Επαναδιαμορφώσιμο Υλικό, VLSI (μεικτό αναλογικό/ψηφιακό σχεδιασμό), ανάπτυξη mobile εφαρμογών και Μηχανική Μάθηση.

Δρ. Πολίτη Χριστίνα (Τάνια), Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Email: tpoliti (at) uop (dot) gr
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/christina-tania-politi/

H Χριστίνα (Τάνια) Πολίτη (MSc, PhD) είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου με μεγάλη εμπειρία στο σχεδιασμό και υλοποίηση καινοτόμων διατάξεων, συστημάτων και δικτύων για επικοινωνίες. Έλαβε το πτυχίο Φυσικής από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1998 και το μεταπτυχιακό τίτλο M.Sc. στη “Φυσική των Λέιζερ Επικοινωνιών” από το Πανεπιστήμιο του Essex το 2000. Στη συνέχεια, εντάχθηκε στην Ερευνητική Ομάδα Photonic Networks στο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Συστημάτων του Πανεπιστήμιου του Essex, όπου εργάστηκε μέχρι τις αρχές του 2005 ενώ παράλληλα απέκτησε το διδακτορικό της. Το 2005 εντάχθηκε στο Εργαστήριο Τηλεπικοινωνιών στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο – ως επιστημονικός συνεργάτης, όπου εργάστηκε σε διάφορα IST και εθνικά προγράμματα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν επίσης λέκτορας με Π.Δ. 407 στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, στο οποίο εκλέχτηκε και διορίσθηκε στο τέλος του 2008 ως Επίκουρη Καθηγήτρια όπου συμμετείχε σε πολλά ICT προγράμματα. Το 2020 μετακινήθηκε στο νεοϊδρυθέν Τμήμα Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών- Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Απο το 2019 συνεργάζεται με την ομάδα ΝΑΜ του Πανεπιστημίου Πατρών σε θέματα 5G δίκτυα και πειραματισμό σε ψηφιακές υποδομές. Είναι συν-συγγραφέας σε πάνω από 100 διεθνή περιοδικά και διεθνή συνέδρια στο χώρο των οπτικών συστημάτων επικοινωνιών και τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την οπτική δικτύωση, οπτική μεταγωγή με έμφαση στις αρχιτεκτονικές μεταγωγής οπτικών πακέτων και τα δίκτυα μεταγωγής κυκλώματος, δίκτυα οπτικών ινών υψηλών ταχυτήτων και διασύνδεση κέντρων δεδομένων. Τελευταία ασχολείται ιδαίτερα με σύγχρονες τεχνολογίες σε ψηφιακές υποδομές για εφαρμογές ΙοΤ, ενσύρματες και ασύρματες τεχνολογίες υψηλών ταχυτήτων και ευφυείς πόλεις.

Δρ. Συρμακέσης Σπύρος, Καθηγητής
Email: syrma (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/syrmakesis-spyros/

Ο Σπύρος Συρμακέσης είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (στην Πάτρα). Είναι Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας και Σχεδιασμού Αλληλεπίδρασης. Έχει ασχοληθεί με θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας. Είναι μέλος του StartUp Europe και ασχολείται με την έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη σε θέματα πληροφορικής και νέων τεχνολογιών. Δουλεύει με νέους ανθρώπους σε καινούριες ιδέες με στόχο τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων από το χώρο του πανεπιστημίου και την προώθηση της έρευνας στο κοινωνικό ιστό. Έχει εμπλακεί σε πλήθος ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους.

Δρ. Ταμπακάς Βασίλειος, Καθηγητής
Αναπληρωτής Διευθυντής Π.Μ.Σ.
E-mail: tampakas (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/vasileios-tampakas/

Ο Βασίλειος Ταμπακάς είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών και Διδάκτωρ του ίδιου Τμήματος. Η διδακτορική του διατριβή αναφέρεται στην περιοχή των Λειτουργικών και Κατανεμημένων Συστημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα μεταξύ των άλλων περιλαμβάνουν ανάπτυξη αλγορίθμων σε θέματα ελέγχου Κατανεμημένων Συστημάτων, συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών, Εξόρυξη Γνώσης και Μηχανική Μάθηση και Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων. Διαθέτει πάνω από 100 δημοσιεύσεις σε γνωστά διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Η ερευνητική του δραστηριότητα έχει αναγνωριστεί διεθνώς με πάνω από 1800 αναφορές από άλλους ερευνητές. Έχει συμμετάσχει ως συντονιστής ή ως υπεύθυνος ομάδος υλοποίησης σε πολλά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα. Στο  προπτυχιακό  Πρόγραμμα Σπουδών διδάσκει τα μαθήματα Λειτουργικά Συστήματα, Κατανεμημένα Συστήματα,  Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων και Πληροφοριακά Συστήματα, Εξόρυξη Δεδομένων και Επιχειρησιακή Ευφυΐα. Στο μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» διδάσκει τα μαθήματα Κατανεμημένα Συστήματα, Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων και Προχωρημένα Θέματα Εξόρυξης Δεδομένων. Έχει συγγράψει τρία διδακτικά βιβλία για την ανώτατη εκπαίδευση. Έχει αναλάβει επανειλημμένα διάφορες θέσεις διοικητικής ευθύνης όπως υπεύθυνος Τομέα Μαθημάτων, Πρόεδρος Τμήματος, Κοσμήτορας ενώ για το διάστημα 2005-2008 εκλέχθηκε και υπηρέτησε ως Αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Πάτρας υπεύθυνος για τις Ακαδημαϊκές Υποθέσεις. Σήμερα είναι μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών ΗΥ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (με έδρα την Πάτρα) και διευθυντής του ερευνητικού εργαστηρίου Κατανεμημένων Ευφυών Συστημάτων και Δεδομένων (Distributed Intelligent Systems and Data – DISyD Lab). Ερευνητικά Ενδιαφέροντα –    Κατανεμημένα Συστήματα –    Συστήματα Ανάκτησης Πληροφοριών –    Εξόρυξη Γνώσης και Μηχανική Μάθηση –    Συστήματα Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων

Δρ. Τζίμας Γιάννης, Καθηγητής
E-mail: tzimas (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/tzimas-ioannis/

O Δρ. Γιάννης Τζήμας είναι Αναπληρωτης Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου . Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διδάκτορας του ιδίου Τμήματος στην περιοχή των Τεχνολογιών Διαδικτύου. Η ερευνητική του δραστηριότητα εντοπίζεται στις περιοχές των Δικτύων Η/Υ και εφαρμογών τους και των Τεχνολογιών Διαδικτύου, όπου έχει δημοσιεύσει ένα σημαντικό αριθμό άρθρων σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Από το 1995 έως σήμερα έχει διατελέσει Τεχνικός Υπεύθυνος του εργαστηρίου Γραφικών, Πολυμέσων και Γεωγραφικών Συστημάτων του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, ενώ παράλληλα από το 1997 έως το 2011 ήταν Τεχνικός Συντονιστής της Ερευνητικής Μονάδας Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών. Με τις παραπάνω ιδιότητες έχει συμμετάσχει στο συντονισμό και στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων από το 1995 έως σήμερα. Τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Τέλος, μέχρι τα μέσα του 2013 ήταν επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Διαχείρισης Δικτύου του ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Δρ. Τριανταφύλλου Βασίλειος, Καθηγητής
E-mail: vtriantaf (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/triantafyllou-vasileios/

Ο Βασίλειος Τριανταφύλλου είναι Διπλωματούχος και Διδάκτωρ Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών. Είναι Καθηγητής, πρώην πρόεδρος στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε. και πρώην πρύτανης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Έχει διατελέσει Ερευνητής του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Διευθυντής της Ερευνητικής Μονάδας 6, Επιστημονικός Υπεύθυνος ΚΕΔΔ του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την σχεδιασμό και ανάλυση αλγορίθμων δρομολόγησης, τον σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης, με θέματα ηλεκτρονικής δημοκρατίας και δικτύων Αισθητήρων. Έχει διατελέσει επιστημονικός υπεύθυνος σε 20 ερευνητικά έργα και έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 55 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια, ενώ έχει συγγράψει 2 κεφάλαια βιβλίων. Η έρευνά του έχει περισσότερες από 45 αναφορές. Είναι κριτής σε 4 συνέδρια.

Δρ. Τσακνάκης Ιωάννης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
E-mail: jtsaknakis (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/ioannis-tsaknakis/

Ο Ιωάννης Τσακνάκης αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών το 1996 και ανακηρύχθηκε σε διδάκτορα του ίδιου τμήματος το 2004. Η διδακτορική του διατριβή είναι στην περιοχή της υπολογιστικής γεωμετρίας και των πολυδιάστατων δομών δεδομένων. Από το 2004 μέχρι σήμερα έχει συμμετέχει σε πολλά ερευνητικά/αναπτυξιακά προγράμματα στο σχεδιασμό και ανάπτυξη συστημάτων λογισμικού. Από το 1995 παρουσιάζει ερευνητική δραστηριότητα σε περιοχές όπως Διαχείριση Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων, Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων Μεγάλου Όγκου, Δομές Δεδομένων, Υπολογιστική Γεωμετρία και Εξόρυξη γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων και στον Παγκόσμιο Ιστό. Έχει δημοσιεύσει εργασίες σε έγκυρα διεθνή και ελληνικά περιοδικά συνέδρια. Από τον Μάιο του 2019 υπηρετεί ως Αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με γνωστικό αντικείμενο: “Τεχνικές και Συστήματα Διαχείρισης Πληροφορίας σε Βάσεις Δεδομένων”.

Δρ. Χαδέλλης Λουκάς, Καθηγητής
E-mails: loukas (at) uop (dot) gr, lukehdlls (at) gmail (dot) com
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/chadellis-loukas/

Ο Λουκάς Χαδέλλης γεννήθηκε στο Βόλο, μεγάλωσε στη Λάρισα και ζει στη Πάτρα. Πήρε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού & το Διδακτορικό από το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Πήρε το Master of Engineering από το Electronics Dept. του Electrical Engineering Carleton University Ottawa Canada. Έχει εργαστεί στην εταιρεία Bell-Northern Research σε fiber optic communication-fault location (OTDR), στην Βιομηχανία ΕΓΛ Χαρτοποιίες Δυτικής Ελλάδος ως υπεύθυνος εγκατάστασης-εκκίνησης (start-up) αυτοματισμών ποιότητας χαρτιού Accuray/DC κίνησης Reliance/S5-Simatic PLC και στο Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Τεχνολογίας (ΙΝΒΙΤ) ως τεχνικός υπεύθυνος/ερευνητής στα έργα AIM/BEAM/FINE & TELEMATIQUE που αφορούσαν δίκτυα υπολογιστών. Ήταν υπεύθυνος δικτυακής υποδομής του ΙΝΒΙΤ. Έχει συνεργαστεί με το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων (ΙΝΒΙΣ) σε ερευνητικά έργα  ΔΕΜΑ & ΣΗΜΑ. Εργάστηκε ως Teaching & Research Assistant (assistantship, scholarship, grant) στο Electrical Engineering/Electronics Dept. του  Carleton University σε microwave engineering & fiber optics και ως Μηχανικός Ερευνητής στο Εργαστήριο Θεωρητικής Ηλεκτροτεχνίας (σήμερα Εργαστήριο Ενσωματωμένων Επικοινωνιακών Συστημάτων) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών σε έργα ΓΓΕΤ, ESPRIT & RACE που αφορούσαν δίκτυα υπολογιστών, πρωτόκολλα επικοινωνίας και επικοινωνίες οπτικών ινών. Παράλληλα εργάστηκε ως αυτοαπασχολούμενος σε δίκτυα υπολογιστών και τεχνολογία μουσικού ήχου. Εκλέχτηκε Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ του ΤΕΙ Πατρών το 1994 στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογία Υλικού (Hardware Engineering) με έμφαση στις επικοινωνίες και δίκτυα σε βιομηχανικά περιβάλλοντα», εξελίχθηκε σε Αναπληρωτή και Τακτικό Καθηγητή. Σήμερα είναι καθηγητής του τμήματος ΗΜΜΥ του ΠΑΠΕΛ. Δίδαξε Μικροϋπολογιστές, Μικροελεγκτές, Δίκτυα Πεδίου, Αυτόματο Έλεγχο, Ηλεκτρονικά, Ψηφιακά και Τηλεπικοινωνίες και έστησε το Εργαστήριο Μικροϋπολογιστών Συστημάτων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν Industrial Communication, Microcontrollers, M2M, IIoT, Industry 4.0, Interoperability,  Energy & Resources Management/Savings, Building/Industrial Automation, Fiber Optics, Musical Sound Engineering. Συνεργάστηκε με το Corallia mi-cluster & ως συνδεδεμένο μέλος με την ΕΝΕΒΗ (HSIA, σήμερα Hetia) στο ερευνητικό έργο Memsense.  Συν-οργάνωσε και συμμετείχε σε ερευνητικά/αναπτυξιακά έργα όπως ΔΑΜΑΖΟ/Συνεργασία, Κουπόνια καινοτομίας, ΕΠΕΑΕΚ, Κοινωνία της Πληροφορίας, GUNET, ΕΔΕΤ. Ανέλαβε και υλοποίησε ως υπεύθυνος ομάδας τις μελέτες και τεχνική επίβλεψη του έργου «Δίκτυο κορμού & Δίκτυο διανομής» του ΤΕΙ Πατρών, τη δημιουργία του ΚΕΔΔ και παρελκόμενα έργα. Είναι διευθυντής του εργαστηρίου Μικροηλεκτρονικης & Επικοινωνιών. Συνεργάζεται με το ΕΑΠ ως ΣΕΠ στο ΠΜΣ «Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος». Έχει συγγράψει το βιβλίο ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΧΟΥ που διδάσκεται σε πανεπιστήμια. Έχει 16 δημοσιευμένες εργασίες σε περιοδικά/συνέδρια, >150 ετεροαναφορές, 6 αναφορές από πατέντες και >40 παραδοτέα/τεχνικές αναφορές/μελέτες. Μέλος του TEE, ΠΣΔΜΗ & ΣΤΕΒ. Είναι μουσικός & κιθαρίστας, έχει διδάξει στο Ωδείο Φ.Νάκας & συνδιοργάνωσε σεμινάρια jazz στο Ωδείο Φ.Νάκας και στο Σύγχρονο Ωδείο Πατρών. Είναι μέλος στο allaboutjazz community.

Δρ. Χριστοδούλου Σωτήρης, Επίκουρος Καθηγητής
E-mail: sxristod (at) uop (dot) gr,
Web page: https://www.ece.uop.gr/staff/sotiris-p-christodoulou/

Ο Δρ. Σωτήρης Π. Χριστοδούλου έλαβε το πτυχίο του το 1994 από το τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πάτρας και το διδακτορικό του στις Τεχνολογίες Παγκοσμίου Ιστού (Web Engineering ) από το ίδιο τμήμα το 2004.  Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων “Διόφαντος”. Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν: τεχνολογία λογισμικού για τον Παγκόσμιο Ιστό, βελτιστοποίηση επιδόσεων εφαρμογών Ιστού, ποιότητα κώδικα Ιστού, υπερμέσα, τεχνολογίες Web 2.0 και σημασιολογικός Ιστός. Οι ερευνητικές του εργασίες περιλαμβάνουν περισσότερα από 40 διεθνή περιοδικά, κεφάλαια βιβλίων και διεθνή συνέδρια, αναγνωρισμένες με πάνω από 315 ετεροαναφερές από τρίτους. Από το 1994 έχει συμμετάσχει σε περισσότερα από 15 Ευρωπαϊκά και Εθνικά Έργα Έρευνας και Ανάπτυξης στον τομέα της τεχνολογίας λογισμικού για τον Ιστό, της μοντελοποίησης / διαχείρισης υπερμεσικών εφαρμογών, 3Δ εκπαιδευτικών και πολιτιστικών εφαρμογών κλπ. Τα περισσότερα έργα συνδυάζουν εφαρμοσμένη έρευνα με έμφαση στην μελέτη και εφαρμογή τεχνολογιών αιχμής σε προβλήματα πραγματικού κόσμου και σε πολύπλοκα Πληροφοριακά Συστήματα μεγάλων οργανισμών. Είναι professional member στους οργανισμούς ACM και IEEE, μέλος σε οργανωτικές επιτροπές σε περισσότερα από 15 διεθνή επιστημονικά συνέδρια και κριτής σε αναγνωρισμένα διεθνή περιοδικά (ACM, IEEE, κά). Από το 2004, έχει διδάξει πολλά μαθήματα σε μεταπτυχιακό και προπτυχιακό επίπεδο σε 7 διαφορετικά πανεπιστήμια, κυρίως στον τομέα των γλωσσών προγραμματισμού, της τεχνολογίας λογισμικού για τον Ιστό, της ποιότητας λογισμικού και της διαχείρισης δεδομένων.