201 – Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας

Σκοπός του μαθήματος είναι να εφοδιάσει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις ασφάλειας συστημάτων. Για τον σκοπό αυτό, στα πλαίσια τους μαθήματος μελετούνται προηγμένα θέματα ασφαλείας με έμφαση τόσο στο επίπεδο της κρυπτογραφίας (θεωρητικό επίπεδο) όσο και στο επίπεδο των εφαρμογών. Στην ύλη του μαθήματος περιλαμβάνεται η διδασκαλία:

  • Σύγχρονων, προηγμένων, αλγορίθμων συμμετρικής και ασύμμετρης κρυπτογραφίας που περιλαμβάνει δομές και κρυπτογραφικά σχήματα που χρησιμοποιούνται σε πολλές εφαρμογές ασφαλείας.
  • Θέματα ασφαλείας στο επίπεδο υλικού (επιθέσεις πλάγιου μονοπατιού, επιθέσεις σφάλματος, Δούρειου Ίπποι Υλικού)
  • Ασφάλεια στο επίπεδο λογισμικού (κακόβουλο λογισμικό, μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές κώδικα)
  • Ασφάλεια σε επίπεδο δικτύου (ασφάλεια δικτύων, πρωτόκολλα ασφαλείας ενσύρματων καθώς και δικτύων αισθητήρων).
  • Θέματα ασφαλείας στο υπολογιστικό νέφος
  • Ασφάλεια Κυβερνοφυσικών Συστημάτων

Κωδικός μαθήματος: 201