105 – Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές έννοιες επιχειρηματικότητας στο σύγχρονο περιβάλλον του παγκόσμιου ιστού με έμφαση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση αποδοτικών εφαρμογών ηλεκτρονικής επιχειρηματικότητας. Στα πλαίσια του μαθήματος θα δοθεί η δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν την έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου και των συστατικών του και να εξοικειωθούν με παραδείγματα εφαρμογών που βασίζονται σε ένα ή περισσότερα μοντέλα. Ακόμη θα μπορέσει να δει τον τρόπο που λειτουργούν σε επιχειρηματικό και τεχνολογικό επίπεδο (διαφημιστικά δίκτυα, beacons, web cookies, retargeting, κ.α.). Ειδικά θέματα όπως τεχνολογίες και υπηρεσίες ασφάλειας και διαφύλαξης της ιδιωτικότητας καθώς και σύγχρονες υπηρεσίες διεκπεραίωσης ηλεκτρονικών συναλλαγών (πιστωτικές κάρτες, bitcoin, e-πορτοφόλι, κ.α.) θα παρουσιαστούν αναλυτικά. Η διδασκαλία περιλαμβάνει αντικείμενα όπως:

  • Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί, στοιχεία εξάπλωσης εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν σε εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο
  • Επιχειρηματικά μοντέλα, Ηλεκτρονικές προμήθειες και διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
  • Ψηφιακό marketing και Ηλεκτρονικό εμπόριο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε φορητές συσκευές.
  • Ηλεκτρονική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες.
  • Κύκλος ζωής ανάπτυξης λογισμικού και διαχείριση έργων ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν
  • Διαχείριση τεχνολογικής υποδομής ηλεκτρονικού επιχειρείν
  • Εφαρμογές ηλεκτρονικού επιχειρείν και τεχνικές εξατομίκευσης
  • Ηλεκτρονική διεκπεραίωση συναλλαγών και θέματα ασφάλειας
  • Νομικά θέματα και θέματα απορρήτου

Κωδικός μαθήματος: 105