212 – Σχεδιασμός Διεπαφών για Ευφυείς Υπηρεσίες

Σκοπός του μαθήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών σε προηγμένες διαδικασίες σχεδίασης interface και interaction design για εφαρμογές που καλύπτουν κινητές συσκευές αλλά και διεπαφές με οποιοδήποτε smart device. Στο πλαίσιο του μαθήματος αυτού θα παρουσιαστεί το βασικό υπόβαθρο σχεδιασμού εφαρμογών. Θα παρουσιαστούν θέματα γνωσιακής ψυχολογίας απαραίτητα για την υποστήριξη του θεωρητικού υπόβαθρου κατανόησης της ανθρώπινης συμπεριφοράς, και βασικές αρχές εύχρηστων διεπιφανειών χρήσης. Στη συνέχεια θα δοθεί έμφαση στη σχεδίαση στο διαδίκτυο και σε κινητές συσκευές. Ειδική αναφορά θα γίνει σε απτικά περιβάλλοντα (οθόνες αφής) αλλά και σε σχεδίαση για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες (ηλικιωμένοι, παιδιά) αλλά και άτομα με ειδικές ανάγκες. Η διδασκαλία περιλαμβάνει αντικείμενα όπως:

  • Εισαγωγή στο σχεδιασμό αλληλεπίδρασης. Ιστορική ανασκόπηση της σχεδίασης εφαρμογών και τεχνικών αλληλεπίδρασης.
  • Θεωρητικά μοντέλα γνώσης και απόκτησης εμπειρίας. Η σημασία της προσοχής στο σχεδιασμό της αλληλεπίδρασης
  • Γνωσιακές αναφορές και αισθητήρια όργανα. Παραδείγματα και εφαρμογές
  • Η χρήση των χρωμάτων στη σχεδίαση εφαρμογών.
  • Ευχρηστία και αξιολόγηση ευχρηστίας. Δημιουργία user experience με τη χρήση personas
  • Σχεδιασμός εφαρμογών στο διαδίκτυο. Οδηγίες σχεδίασης εφαρμογών σε smart devices και εφαρμογές smart home/smart city.
  • Οδηγίες σχεδίασης για ειδικές πληθυσμιακές ομάδες (παιδιά, ηλικιωμένοι, άτομα με ειδικές ανάγκες).

Κωδικός μαθήματος: 212