1η ειδίκευση: “Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες”

Aφορά στην ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων για τα κυβερνοσυστήματα (cybersystems), τα οποία έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια με την εμφάνιση του Διαδικτύου-των-Πραγμάτων (Internet-of-Things).