Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Aναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών του 3ου κύκλου του ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 100/3-3-2023 συνέλευση του τμήματος.
Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

A/AΕπώνυμοΌνομα
1ΜΑΥΡΑΙΜΙ
2ΚΟΥΡΤΓΕΩΡ
3ΜΙΤΟΓΠΑΡΑΣ
4ΤΡΑΓΟΤΣΜΑΡ
5ΣΚΑΝΔΑΘΕΟΔ ΒΑΣΙΛ
6ΒΕΝΤΟΥΚΩΝΣΤ
7ΝΕΙΛΜΑΤΘ
8ΜΠΑΣΤΚΩΝΣΤΑ
9ΑΖΝΑΟΥΧΡΗΣ
10ΚΟΤΡΩΜΑΡΙ
11ΜΑΝΟΥΕΛΕ
12ΤΣΑΚΩΝΚΩΝΣΤ
13ΤΟΜΑΜΑΡ
14ΡΟΥΣΗΠΑΝΑΓ