Απολογισμός Δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος”

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε, η πρώτη ομιλία της δράσης «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος» κατά την οποία ο Δρ. Στέλιος Κουτρουμπίνας (ιδρυτής της Πατρινής εταιρείας MEAZON) παρουσίασε τα προϊόντα και τις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί η ΜΕΑΖΟΝ. Την παρακολούθησαν πλήθος μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν τόσο για τεχνικά θέματα όσο και για δυνατότητες συνεργασίας με τη MEAZON. Ευχαριστούμε τον κ. Κουτρουμπίνα και δίνουμε ραντεβού για τη δεύτερη ομιλία τέτοιου τύπου σύντομα.