Ομιλία «Cyber security as a career path and CSCGR» – 13 Δεκεμβρίου 2023

Ομιλητής: Χριστόφορος Πλιάτσικας* | Senior Cyber Security Engineer | MSc|GCIH|CCSK|LPIC2

Εταιρεία: NVISO

Το σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει το cyber security σαν career path. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι διάφορες εξειδικεύσεις του κλάδου και θα εξηγηθεί τι σημαίνει πρακτικά να εργάζεται κάποιος σε κάθε μια από αυτές. Έπειτα θα γίνει ανάλυση των προ απαιτούμενων γνώσεων για μια junior θέση στον κλάδο και πως ένα φοιτητής μπορεί να τις αποκτήσει. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση του CSCGR .

Η ομιλία θα δοθεί στα πλαίσια του Μαθήματος: Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας

Αίθουσα webex link

Ημερομηνία – Ώρα: 13/12/2023 – 16:30

Σημαντική Σημείωση: Με το πέρας της ομιλίας θα υπάρχει επαρκής χρόνος για συζήτηση σε τεχνικά θέματα και για πιθανές θέσεις εργασίας στην εταιρεία.

*Mr. Christopher Pliatsikas is a Senior Cyber Security Engineer working for Nviso. He holds several certifications including GCIH, CCNA, CCSK, LPIC-2 and has a Master’s Degree in Cyber Security from the California Metropolitan University. Christopher is passionate about Linux, BSD and FOSS in general. In his free time he enjoys working on home-lab projects