Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων του 4ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ

Πάτρα 26/02/2024

Η επιτροπή αξιολόγησης των Αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του 4ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 121/19-2-2024 Συνέλευσης Τμήματος, αφού όρισε συνεντεύξεις και αξιολόγησε τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων αποφάσισε την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών του Πίνακα 1 (εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά).

Πίνακας 1. Υποψήφιοι φοιτητές που επιλέγονται για παρακολούθηση στον 4ο Κύκλο του ΠΜΣ

ΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΑρ. Πρωτ.Ημ/νία Πρωτοκόλλου
ΑΓΡ****ΜΑΡ****ΙΩΑ*****252406/02/2024
ΑΛΠ********ΑΛΕ******ΙΩΑ******277712/02/2024
ΑΠΟ********ΣΤΕ******ΓΕΡ******153822/01/2024
ΑΣ*******ΧΡΙ***** – ΚΩΝ****ΙΩΑ******1478721/12/2023
ΒΑΚ********ΑΠΟ******ΑΝΔ******276812/02/2024
ΓΙΑΝ********ΒΑΣ******ΔΗΜ******251806/02/2024
ΓΚΑΪ*******ΧΡΙ******ΔΗΜ*****251906/02/2024
ΓΚΟ*****ΑΝΤ*****ΧΡΗ******277312/02/2024
ΓΡΑ*******ΠΑΝ******ΧΡΗ******277212/02/2024
ΔΑΡ*******ΜΙΧ******ΑΠΟ******277912/02/2024
ΔΗΜ******ΒΙΚ***ΔΗΜ*****119316/01/2024
ΔΗΜ*****ΕΥΑ*****-ΜΑΡ***ΣΠΥ*****2603/01/2024
ΚΑΙ******ΓΕΩ*****ΚΥΡ*****98215/01/2024
ΚΑΡ*****ΒΑΣ*****ΙΩΑ*****252206/02/2024
ΚΑΡ*****ΑΓΓ*****ΚΩΝ*****268608/02/2024
ΚΑΣ*****ΔΗΜ******ΑΘΑ******47208/01/2024
ΚΑΤ******ΚΩΝ******ΔΗΜ*****251606/02/2024
ΚΟΛ*******ΧΡΗ*****ΠΑΝ*****277012/02/2024
ΚΟΡ******ΕΜΜ******ΖΑΧ******251706/02/2024
ΛΑΖ*****ΜΑΡ*** ΕΛΕ****ΓΕΩ*****66710/01/2024
ΛΑΜ*******ΧΑΡ******ΧΡΗ*****1475821/12/2023
ΜΑΚ******ΓΕΩ*****ΑΘΑ******42908-01-2024
ΜΠΑ******ΔΗΜ*****ΚΩΝ******252306/02/2024
ΝΑΝ****ΔΗΜ****ΛΑΖ*****251206/02/2024
ΠΑΛ*******ΔΗΜ******ΑΠΟ******154622/01/2024
ΠΑΝ*******ΑΛΕ******ΠΑΝ*******50809/01/2024
ΠΑΠ******ΠΕΤ*****ΛΟΥ*****251406/02/2024
ΠΑΠ******ΘΕΟ*****ΠΑΝ*****251106/02/2024
ΠΑΠ******ΧΡΗ******ΚΩΝ******252106/02/2024
ΠΛΑ********ΙΩΑ******ΑΘΑ******170123/01/2024
ΠΛΙ*******ΑΛΕ*******ΦΩΤ******97915/01/2024
ΣΑΚ**********ΧΡΗ******ΔΗΜ**********251506/02/2024
ΣΑΜ***********ΜΙΧ*******ΙΩΑ***********277812/02/2024
ΣΚΙ*****************ΠΑΝ************ΝΙΚ************29804/01/2024
ΣΤΡ*****************ΚΩΝ************ΛΕΩ**********1475921/12/2023
ΤΕΦ********ΓΙΩ**********ΠΑΝ**********23303/01/2024
ΤΡΑ**********ΗΛΙ*******ΚΩΝ*********252006/02/2024
ΤΣΑ**********ΑΘΑ**********ΙΩΑ*************1389812/12/2023
ΦΩΤ**********ΑΝΤ***********ΒΑΣ*********277412/02/2024
ΧΡΥ***************ΝΕΦ************ΙΩΑ**********170223/01/2024

Οι υποψήφιοι φοιτητές του Πίνακα 2 (εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά) ορίζονται ως Επιλαχόντες διότι δεν παρουσιάστηκαν στη συνέντευξη και δεν υπέβαλαν συστατικές επιστολές. Εάν μέχρι τη λήξη της προθεσμίας των ενστάσεων προσκομίσουν τουλάχιστον 2 συστατικές επιστολές δύναται να εξεταστεί το ενδεχόμενο να γίνουν δεκτοί στον 4ο κύκλο του ΠΜΣ.

Πίνακας 2. Επιλαχόντες υποψήφιοι φοιτητές

ΕπώνυμοΌνομαΠατρώνυμοΑρ. Πρωτ.Ημ/νία Πρωτοκόλλου
ΑΡΜ*********ΧΡΙ*******  ΓΕΩ*********251306/02/2024
ΚΟΛ***********ΣΤΑ*********ΜΙΧ*******153522/01/2024
ΜΑΥ**********ΑΙΜ********ΝΙΚ********278012/02/2024
ΣΑΡ**********ΝΙΚ********ΑΝΑ********277612/02/2024
ΤΡΙΑ************ΤΑΤ**********ΓΡΗ*********66610/01/2024

Η επιτροπή ορίζει σύμφωνα με την παράγραφο 7.4 του Κανονισμού Σπουδών, διάστημα 5 ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για υποβολή ενστάσεων.