ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παρακαλούνται όσοι υποψήφιοι φοιτητές έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας στο ΠΜΣ πριν τις 04/01/2021, να υποβάλουν εκ νέου την αίτηση τους στη διεύθυνση https://smart-ict.ece.uop.gr/ επιλογή ΑΙΤΗΣΗ καθώς υπήρχε λειτουργικό πρόβλημα το οποίο τώρα έχει διορθωθεί.


ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Μεγ. Αλεξάνδρου 1, Πάτρα, ΤΚ 26334, Ελλάδα
Ιστοσελίδα: https://smart-ict.ece.uop.gr/
Email: smart-ICT.ece [AT] uop.gr
Τηλέφωνο: (+30) 2610 369236