Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 20/3/2024

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 20/3/2024 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 8/7/2024 Έναρξη εξεταστικής περιόδου: 10/7/2024 Λήξη εξεταστικής περιόδου: 15/7/2024 Έναρξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 2/9/2024 Λήξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 6/9/2024 Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρίτου εξαμήνου του 3ου κύκλου του ΠΜΣ μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Δυνατότητα Παρακολούθησης Μαθημάτων από Προπτυχιακούς Φοιτητές

Στα πλαίσια της έναρξης των μαθημάτων του 3ου κύκλου του ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα εθελοντικής παρακολούθησης των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου από προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε συντονιστή. Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθήσουν μαθήματα του ΠΜΣ δεν θα έχουν υποχρέωση να εξεταστούν σε αυτά. Η δυνατότητα αυτή δίνεται i) Για την εμβάθυνση των γνώσεων των προπτυχιακών φοιτητών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και ii) Η καλύτερη διερεύνηση ως προς τα ενδιαφέροντά τους για τη συνέχιση των σπουδών τους στο ΠΜΣ ή σε παρεμφερή άλλων ιδρυμάτων. Τα διαθέσιμα μαθήματα είναι: Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Συντονιστής: Χρήστος Αντωνόπουλος Κατανεμημένα Συστήματα – Συντονιστής: Βασίλης Ταμπακάς Δίκτυα Επόμενης Γενιάς – Συντονιστής: Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης – Συντονιστής: Παναγιώτης Ζέρβας Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα – Συντονιστής: Σπύρος Συρμακέσης

Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Aναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών του 3ου κύκλου του ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 100/3-3-2023 συνέλευση του τμήματος.Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. A/A Επώνυμο Όνομα 1 ΜΑΥΡ ΑΙΜΙ 2 ΚΟΥΡΤ ΓΕΩΡ 3 ΜΙΤΟΓ ΠΑΡΑΣ 4 ΤΡΑΓΟΤΣ ΜΑΡ 5 ΣΚΑΝΔΑ ΘΕΟΔ ΒΑΣΙΛ 6 ΒΕΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤ 7 ΝΕΙΛ ΜΑΤΘ 8 ΜΠΑΣΤ ΚΩΝΣΤΑ 9 ΑΖΝΑΟΥ ΧΡΗΣ 10 ΚΟΤΡΩ ΜΑΡΙ 11 ΜΑΝΟΥ ΕΛΕ 12 ΤΣΑΚΩΝ ΚΩΝΣΤ 13 ΤΟΜΑ ΜΑΡ 14 ΡΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓ

Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από προπτυχιακούς φοιτητές

Στα πλαίσια της έναρξης των μαθημάτων του 2ου κύκλου του ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα εθελοντικής παρακολούθησης των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου από προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε συντονιστή. Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθήσουν μαθήματα του ΠΜΣ δεν θα έχουν υποχρέωση να εξεταστούν σε αυτά. Η δυνατότητα αυτή δίνεται i) Για την εμβάθυνση των γνώσεων των προπτυχιακών φοιτητών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και ii) Η καλύτερη διερεύνηση ως προς τα ενδιαφέροντά τους για τη συνέχιση των σπουδών τους στο ΠΜΣ ή σε παρεμφερή άλλων ιδρυμάτων. Τα διαθέσιμα μαθήματα είναι: Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Συντονιστής: Χρήστος Αντωνόπουλος Κατανεμημένα Συστήματα – Συντονιστής: Βασίλης Ταμπακάς Δίκτυα Επόμενης Γενιάς – Συντονιστής: Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης – Συντονιστής: Παναγιώτης Ζέρβας Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα – Συντονιστής: Σπύρος Συρμακέσης