Ανακοινώσεις

Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Aναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών του 3ου κύκλου του ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 100/3-3-2023 συνέλευση του τμήματος.Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. A/A Επώνυμο Όνομα 1 ΜΑΥΡ ΑΙΜΙ 2 ΚΟΥΡΤ ΓΕΩΡ 3 ΜΙΤΟΓ ΠΑΡΑΣ 4 ΤΡΑΓΟΤΣ ΜΑΡ 5 ΣΚΑΝΔΑ ΘΕΟΔ ΒΑΣΙΛ 6 ΒΕΝΤΟΥ ΚΩΝΣΤ 7 ΝΕΙΛ ΜΑΤΘ 8 ΜΠΑΣΤ ΚΩΝΣΤΑ 9 ΑΖΝΑΟΥ ΧΡΗΣ 10 ΚΟΤΡΩ ΜΑΡΙ 11 ΜΑΝΟΥ ΕΛΕ 12 ΤΣΑΚΩΝ ΚΩΝΣΤ 13 ΤΟΜΑ ΜΑΡ 14 ΡΟΥΣΗ ΠΑΝΑΓ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών – 3ος Κύκλος

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η/27.05.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του ν.4485/2017. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2023. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας. Πιο αναλυτικά, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στα επιμέρους επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων: (α) Ευφυή Κυβερνο-συστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Περισσότερα…

Παράταση αιτήσεων του ΠΜΣ «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα οποία έχουν διορθωθεί, στην σελίδα αιτήσεων του ΠΜΣ παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων έως τις 7 Φεβρουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η/27.05.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του ν.4485/2017. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2022. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας. Πιο αναλυτικά, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στα επιμέρους επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων: (α) Ευφυή Κυβερνο-συστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Περισσότερα…

Παράταση μέχρι τις 20/9/2021 στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις:(α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, που λειτουργεί. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://smart-ict.ece.uop.gr/ επιλογή ΑΙΤΗΣΗ. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 15η Ιουλίου 2021  Λήξη υποβολής αιτήσεων: 20η Σεπτεμβρίου 2021. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021. Περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://smart-ict.ece.uop.gr/?p=509 

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 20/3/2024

Έναρξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 20/3/2024 Λήξη μαθημάτων εαρινού εξαμήνου: 8/7/2024 Έναρξη εξεταστικής περιόδου: 10/7/2024 Λήξη εξεταστικής περιόδου: 15/7/2024 Έναρξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 2/9/2024 Λήξη επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου: 6/9/2024 Το ωρολόγιο πρόγραμμα του τρίτου εξαμήνου του 3ου κύκλου του ΠΜΣ μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων του 4ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ

Αναρτάται ο οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του 4ου κύκλου παρακολούθησης του προγράμματος. Περισσότερες λεπτομέρειες για θέματα εγγραφής και λοιπές διαδικασίες θα σταλούν στα email των επιτυχόντων.  Πίνακας 1. Τελικός Πίνακας Κατάταξης για παρακολούθηση του 4ο Κύκλου του ΠΜΣ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Αρ. Πρωτ. Ημ/νία Πρωτοκόλλου ΑΓΡ**** ΜΑΡ**** ΙΩΑ***** 2524 06/02/2024 ΑΛΠ******** ΑΛΕ****** ΙΩΑ****** 2777 12/02/2024 ΑΠΟ******** ΣΤΕ****** ΓΕΡ****** 1538 22/01/2024 ΑΣ******* ΧΡΙ***** – ΚΩΝ**** ΙΩΑ****** 14787 21/12/2023 ΒΑΚ******** ΑΠΟ****** ΑΝΔ****** 2768 12/02/2024 ΓΙΑΝ******** ΒΑΣ****** ΔΗΜ****** 2518 06/02/2024 ΓΚΑΪ******* ΧΡΙ****** ΔΗΜ***** 2519 06/02/2024 ΓΚΟ***** ΑΝΤ***** ΧΡΗ****** 2773 12/02/2024 ΓΡΑ******* ΠΑΝ****** ΧΡΗ****** 2772 12/02/2024 ΔΑΡ******* ΜΙΧ****** ΑΠΟ****** 2779 12/02/2024 ΔΗΜ****** ΒΙΚ*** ΔΗΜ***** 1193 16/01/2024 ΔΗΜ***** ΕΥΑ*****-ΜΑΡ*** ΣΠΥ***** 26 03/01/2024 ΚΑΙ****** ΓΕΩ***** ΚΥΡ***** 982 15/01/2024 ΚΑΡ***** ΒΑΣ***** ΙΩΑ***** 2522 06/02/2024 ΚΑΡ***** ΑΓΓ***** ΚΩΝ***** 2686 08/02/2024 ΚΑΣ***** ΔΗΜ****** ΑΘΑ****** 472 08/01/2024 ΚΑΤ****** ΚΩΝ****** ΔΗΜ***** 2516 06/02/2024 ΚΟΛ******* ΧΡΗ***** ΠΑΝ***** 2770 12/02/2024 ΚΟΡ****** ΕΜΜ****** ΖΑΧ****** 2517 06/02/2024 ΛΑΖ***** ΜΑΡ*** ΕΛΕ**** ΓΕΩ***** 667 10/01/2024 ΛΑΜ******* ΧΑΡ****** ΧΡΗ***** 14758 21/12/2023 ΜΑΚ****** ΓΕΩ***** ΑΘΑ****** 429 08-01-2024 ΜΠΑ****** ΔΗΜ***** ΚΩΝ****** 2523 06/02/2024 ΝΑΝ**** ΔΗΜ**** ΛΑΖ***** 2512 06/02/2024 ΠΑΛ******* ΔΗΜ****** ΑΠΟ****** 1546 22/01/2024 ΠΑΝ******* ΑΛΕ****** ΠΑΝ******* 508 09/01/2024 ΠΑΠ****** ΠΕΤ***** ΛΟΥ***** 2514 06/02/2024 ΠΑΠ****** ΘΕΟ***** ΠΑΝ***** 2511 06/02/2024 ΠΑΠ****** ΧΡΗ****** ΚΩΝ****** 2521 06/02/2024 ΠΛΑ******** ΙΩΑ****** ΑΘΑ****** 1701 23/01/2024 Περισσότερα…

Προσωρινός πίνακας επιτυχόντων του 4ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ

Πάτρα 26/02/2024 Η επιτροπή αξιολόγησης των Αιτήσεων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών του 4ου κύκλου σπουδών του ΠΜΣ Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών που συγκροτήθηκε σύμφωνα με την απόφαση της 121/19-2-2024 Συνέλευσης Τμήματος, αφού όρισε συνεντεύξεις και αξιολόγησε τα τυπικά προσόντα των υποψηφίων αποφάσισε την επιλογή των υποψηφίων φοιτητών του Πίνακα 1 (εμφανίζονται με αλφαβητική σειρά). Πίνακας 1. Υποψήφιοι φοιτητές που επιλέγονται για παρακολούθηση στον 4ο Κύκλο του ΠΜΣ Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Αρ. Πρωτ. Ημ/νία Πρωτοκόλλου ΑΓΡ**** ΜΑΡ**** ΙΩΑ***** 2524 06/02/2024 ΑΛΠ******** ΑΛΕ****** ΙΩΑ****** 2777 12/02/2024 ΑΠΟ******** ΣΤΕ****** ΓΕΡ****** 1538 22/01/2024 ΑΣ******* ΧΡΙ***** – ΚΩΝ**** ΙΩΑ****** 14787 21/12/2023 ΒΑΚ******** ΑΠΟ****** ΑΝΔ****** 2768 12/02/2024 ΓΙΑΝ******** ΒΑΣ****** ΔΗΜ****** 2518 06/02/2024 ΓΚΑΪ******* ΧΡΙ****** ΔΗΜ***** 2519 06/02/2024 ΓΚΟ***** ΑΝΤ***** ΧΡΗ****** 2773 12/02/2024 ΓΡΑ******* ΠΑΝ****** ΧΡΗ****** 2772 12/02/2024 ΔΑΡ******* ΜΙΧ****** ΑΠΟ****** 2779 12/02/2024 ΔΗΜ****** ΒΙΚ*** ΔΗΜ***** 1193 16/01/2024 ΔΗΜ***** ΕΥΑ*****-ΜΑΡ*** ΣΠΥ***** 26 03/01/2024 ΚΑΙ****** ΓΕΩ***** ΚΥΡ***** 982 15/01/2024 ΚΑΡ***** ΒΑΣ***** ΙΩΑ***** 2522 06/02/2024 ΚΑΡ***** ΑΓΓ***** ΚΩΝ***** 2686 08/02/2024 ΚΑΣ***** ΔΗΜ****** ΑΘΑ****** 472 08/01/2024 ΚΑΤ****** ΚΩΝ****** ΔΗΜ***** 2516 06/02/2024 ΚΟΛ******* ΧΡΗ***** ΠΑΝ***** 2770 12/02/2024 ΚΟΡ****** ΕΜΜ****** ΖΑΧ****** 2517 06/02/2024 ΛΑΖ***** ΜΑΡ*** ΕΛΕ**** ΓΕΩ***** 667 10/01/2024 ΛΑΜ******* ΧΑΡ****** ΧΡΗ***** 14758 21/12/2023 ΜΑΚ****** ΓΕΩ***** ΑΘΑ****** 429 08-01-2024 ΜΠΑ****** ΔΗΜ***** ΚΩΝ****** 2523 06/02/2024 ΝΑΝ**** ΔΗΜ**** ΛΑΖ***** 2512 06/02/2024 Περισσότερα…

Παράταση αιτήσεων του ΠΜΣ “Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών”

Λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα οποία έχουν διορθωθεί, στην σελίδα αιτήσεων του ΠΜΣ παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων έως τις 11 Φεβρουαρίου 2024. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών – 4ος Κύκλος

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΕΞ’ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ«Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών ΣυστημάτωνΠληροφορικής και Επικοινωνιών»με ειδικεύσεις:(α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες,(β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και(γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38/27.05.2020 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (ΦΕΚ 3743/Β/07.09.2020) και σύμφωνα με το νέο κανονισμό που θα εγκριθεί με προσεχή απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2024. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας. Πιο Περισσότερα…

Ομιλία «Cyber security as a career path and CSCGR» – 13 Δεκεμβρίου 2023

Ομιλητής: Χριστόφορος Πλιάτσικας* | Senior Cyber Security Engineer | MSc|GCIH|CCSK|LPIC2 Εταιρεία: NVISO Το σεμινάριο έχει σκοπό να παρουσιάσει το cyber security σαν career path. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι διάφορες εξειδικεύσεις του κλάδου και θα εξηγηθεί τι σημαίνει πρακτικά να εργάζεται κάποιος σε κάθε μια από αυτές. Έπειτα θα γίνει ανάλυση των προ απαιτούμενων γνώσεων για μια junior θέση στον κλάδο και πως ένα φοιτητής μπορεί να τις αποκτήσει. Τέλος, θα πραγματοποιηθεί και η επίσημη παρουσίαση του CSCGR . Η ομιλία θα δοθεί στα πλαίσια του Μαθήματος: Προηγμένα Συστήματα Ασφάλειας Αίθουσα webex link Ημερομηνία – Ώρα: 13/12/2023 – 16:30 Σημαντική Σημείωση: Με το πέρας της ομιλίας θα υπάρχει επαρκής χρόνος για συζήτηση σε τεχνικά θέματα και για πιθανές θέσεις εργασίας στην εταιρεία. *Mr. Christopher Pliatsikas is a Senior Cyber Security Engineer working for Nviso. He holds several certifications including GCIH, CCNA, CCSK, LPIC-2 and has a Master’s Degree in Cyber Security from the California Metropolitan University. Christopher is passionate about Linux, BSD and FOSS in general. In his free time he enjoys working on home-lab projects

Τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16/10/2023 λόγω εκλογών

Τα μαθήματα του ΠΜΣ δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16/10 λόγω εκλογών. Θα αναπληρωθούν στο τέλος του εξαμήνου και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 29/1/2024 εκτός κι αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία αναπλήρωσης που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.

Προδημοσίευση προκήρυξης ΠΜΣ ακαδημαϊκού έτους 2023 – 2024, με εξ αποστάσεως παρακολούθηση

https://www.ece.uop.gr/announcement/prodimosiefsi-prokiryksis-pms-akadimaikou-etous-2023-2024-me-eks-apostaseos-parakolouthisi/ Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ανακοινώνει την προδημοσίευση της προκήρυξης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών», για το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει τον Μάρτιο 2024, ενσωματώνοντας τις αλλαγές του νέου κανονισμού, που αναμένεται να εγκριθεί σύντομα με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σύμφωνα με την προδημοσίευση, την οποία μπορείτε να βρείτε ολόκληρη εδώ, στο νέο κανονισμό σπουδών προβλέπεται η εξ αποστάσεως φοίτηση για τη διευκόλυνση φοιτητών που δεν διαμένουν στην Πάτρα (έδρα του Τμήματος). Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν δια ζώσης μόνο την πρώτη εβδομάδα κάθε εξαμήνου ενώ και η εξέταση των μαθημάτων θα γίνεται δια ζώσης για την εξασφάλιση του αδιάβλητου. Θα γίνεται προσπάθεια σύμπτυξης των ημερομηνιών πραγματοποίησης των δια ζώσης μαθημάτων ή εξετάσεων, ώστε οι φοιτητές που δεν διαμένουν στην Πάτρα να μην είναι αναγκασμένοι να απουσιάσουν πολλές ημέρες από τις εργασίες και τον τόπο διαμονής τους. Η υποβολή αιτήσεων εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει αρχές Δεκεμβρίου 2023 και η καταληκτική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων θα είναι μέχρι τέλους Ιανουαρίου 2024. Οι ακριβείς ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων θα οριστούν με την έγκριση του νέου κανονισμού από τη σύγκλητο και θα γνωστοποιηθούν με Περισσότερα…

Δυνατότητα Παρακολούθησης Μαθημάτων από Προπτυχιακούς Φοιτητές

Στα πλαίσια της έναρξης των μαθημάτων του 3ου κύκλου του ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα εθελοντικής παρακολούθησης των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου από προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε συντονιστή. Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθήσουν μαθήματα του ΠΜΣ δεν θα έχουν υποχρέωση να εξεταστούν σε αυτά. Η δυνατότητα αυτή δίνεται i) Για την εμβάθυνση των γνώσεων των προπτυχιακών φοιτητών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και ii) Η καλύτερη διερεύνηση ως προς τα ενδιαφέροντά τους για τη συνέχιση των σπουδών τους στο ΠΜΣ ή σε παρεμφερή άλλων ιδρυμάτων. Τα διαθέσιμα μαθήματα είναι: Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Συντονιστής: Χρήστος Αντωνόπουλος Κατανεμημένα Συστήματα – Συντονιστής: Βασίλης Ταμπακάς Δίκτυα Επόμενης Γενιάς – Συντονιστής: Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης – Συντονιστής: Παναγιώτης Ζέρβας Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα – Συντονιστής: Σπύρος Συρμακέσης