Ανακοινώσεις

Δράση «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος»

Στα πλαίσια της δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος” τη Δευτέρα 30/5 στις 7.00 μμ θα δοθεί η πρώτη διάλεξη από τον συνιδρυτή της εταιρείας MEAZON Δρ. Στέλιο Κουτρουμπίνα με θέμα “Λύσεις για έξυπνες πόλεις από την Ελλάδα για την παγκόσμια αγορά“. Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα Η202, και οι μεταπτυχιακοί φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν βασικά στοιχεία των τεχνολογιών και των μεθοδολογιών που χρησιμοποιεί η εταιρεία MEAZON για τη κατασκευή των προϊόντων της. Επίσης, θα δοθούν βασικές πληροφορίες για τα προϊόντα της και πώς αυτά επιτρέπουν τη δημιουργία ενός αποδοτικού οικοσυστήματος μιας έξυπνης πόλης τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών του 2ου κύκλου του ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 67/17-2-2022 συνέλευση του τμήματος.Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Δείτε τη κατάταξη εδώ.

Οnline episode στα πλαίσια της δράσης Netcompany-Intrasoft meets Universities

H Netcompany-Intrasoft διοργανώνει online episode την Παρασκευή 18/02 και ώρα 18:00 – 19:30 στα πλαίσια της συνεργασίας της με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια μέσω της δράσης Netcompany-Intrasoft meets Universities. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

Δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από προπτυχιακούς φοιτητές

Στα πλαίσια της έναρξης των μαθημάτων του 2ου κύκλου του ΠΜΣ υπάρχει η δυνατότητα εθελοντικής παρακολούθησης των μαθημάτων του 1ου εξαμήνου από προπτυχιακούς φοιτητές του τμήματος μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε συντονιστή. Όσοι προπτυχιακοί φοιτητές παρακολουθήσουν μαθήματα του ΠΜΣ δεν θα έχουν υποχρέωση να εξεταστούν σε αυτά. Η δυνατότητα αυτή δίνεται i) Για την εμβάθυνση των γνώσεων των προπτυχιακών φοιτητών σε συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα και ii) Η καλύτερη διερεύνηση ως προς τα ενδιαφέροντά τους για τη συνέχιση των σπουδών τους στο ΠΜΣ ή σε παρεμφερή άλλων ιδρυμάτων. Τα διαθέσιμα μαθήματα είναι: Διαδίκτυο των Πραγμάτων – Συντονιστής: Χρήστος Αντωνόπουλος Κατανεμημένα Συστήματα – Συντονιστής: Βασίλης Ταμπακάς Δίκτυα Επόμενης Γενιάς – Συντονιστής: Μιχάλης Παρασκευάς Τεχνολογίες Μηχανικής Μάθησης – Συντονιστής: Παναγιώτης Ζέρβας Τεχνολογία και Επιχειρηματικότητα – Συντονιστής: Σπύρος Συρμακέσης

Παράταση αιτήσεων του ΠΜΣ «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Λόγω τεχνικών προβλημάτων, τα οποία έχουν διορθωθεί, στην σελίδα αιτήσεων του ΠΜΣ παρατείνεται η περίοδος υποβολής αιτήσεων έως τις 7 Φεβρουαρίου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διοργανώνει και λειτουργεί το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, σύμφωνα με την απόφαση 38 της Συγκλήτου (συνεδρίαση 173η/27.05.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών ο οποίος είναι εναρμονισμένος με τις διατάξεις του ν.4485/2017. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Μάρτιο 2022. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Το Π.Μ.Σ. «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής & Επικοινωνιών» έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη τεχνολογιών, μοντέλων και μεθόδων οι οποίες αναφέρονται στην αποδοτική διαχείριση και επεξεργασία των δεδομένων μεγάλου όγκου, την εξαγωγή της γνώσης και την υποβοήθηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιμους εθνικούς και περιφερειακούς τομείς και ειδικότερα στα σύγχρονα κυβερνοσυστήματα, στην εκπαίδευση και στις επιχειρήσεις – οργανισμούς. Επίσης δίνεται έμφαση στην εξοικείωση και εφαρμογή της επιχειρηματικότητας και ανοικτής καινοτομίας. Πιο αναλυτικά, το Π.Μ.Σ. αποσκοπεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και μετάδοση γνώσεων, τεχνογνωσίας, μεθοδολογιών, λειτουργικών εργαλείων και ερευνητικών αποτελεσμάτων στα επιμέρους επιστημονικά πεδία των ειδικεύσεων: (α) Ευφυή Κυβερνο-συστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Περισσότερα…

Προσωρινός Πίνακας Αξιολόγησης Υποψήφιων Φοιτητών

Αναρτάται ο προσωρινός πίνακας αξιολόγησης των υποψήφιων φοιτητών του 2ου κύκλου του ΠΜΣ έτσι όπως εγκρίθηκε στην υπ’ αριθμ. 57/18-10-2021 συνέλευση του τμήματος.Στον πίνακα έχει γίνει σύντμηση των δεδομένων για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Παράταση μέχρι τις 20/9/2021 στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προκηρύσσει σαράντα (40) θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις:(α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων, που λειτουργεί. Η αίτηση συμμετοχής συμπληρώνεται MONO ηλεκτρονικά στη διεύθυνση https://smart-ict.ece.uop.gr/ επιλογή ΑΙΤΗΣΗ. Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 15η Ιουλίου 2021  Λήξη υποβολής αιτήσεων: 20η Σεπτεμβρίου 2021. Το νέο ακαδημαϊκό εξάμηνο του Π.Μ.Σ. θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2021. Περισσότερα στην ιστοσελίδα: https://smart-ict.ece.uop.gr/?p=509 

Ορκίστηκαν οι Απόφοιτοι του ΜΠΣ «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών και Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών»

Με ιδιαίτερη συγκίνηση έγινε την Παρασκευή 9 Ιουλίου η ορκωμοσία στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Πάτρα, των αποφοίτων του ΜΔΕ «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών και Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών». Μετά τις δυσκολίες λόγω των συγκυριών της πανδημίας ολοκληρώθηκε η διαδικασία και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος κ. Αναστάσιος Δροσόπουλος, ο Διευθυντής του ΜΔΕ κ. Παρασκευάς Κίτσος και το μέλος ΔΕΠ του τμήματος κ. Μιχάλης Παρασκευάς εκ μέρους όλου του εκπαιδευτικού προσωπικού του ΜΔΕ έδωσαν συγχαρητήρια και ευχές για μια καλή σταδιοδρομία. Το ΜΔΕ «Τεχνολογίες και Συστήματα Ευρυζωνικών Εφαρμογών και Υπηρεσιών και Τεχνολογίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» είναι ο προκάτοχος του ΜΔΕ που λειτουργεί πλέον στο τμήμα με τίτλο «Τεχνολογίες και Υπηρεσίες Ευφυών Συστημάτων Πληροφορικής και Επικοινωνιών» με ειδικεύσεις: (α) Ευφυή Κυβερνοσυστήματα και Υπηρεσίες, (β) Προηγμένες Εκπαιδευτικές Τεχνολογίες και (γ) Αναλυτική των Επιχειρήσεων και της Επιστήμης των Δεδομένων. Επίσης, δίνεται έμφαση στην καλλιέργεια εγκάρσιων δεξιοτήτων, που αφορούν στην επιχειρηματικότητα και την ανοικτή καινοτομία. Με την ολοκλήρωση του ΜΔΕ οι φοιτητές μπορούν να προχωρήσουν στον τρίτο κύκλο σπουδών. Στον τρίτο κύκλο σπουδών το Τμήμα προσφέρει πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών σε τομείς που εμπίπτουν στα ερευνητικά και επιστημονικά πεδία που θεραπεύονται από Περισσότερα…