Τα μαθήματα δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16/10/2023 λόγω εκλογών

Τα μαθήματα του ΠΜΣ δεν θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 16/10 λόγω εκλογών. Θα αναπληρωθούν στο τέλος του εξαμήνου και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 29/1/2024 εκτός κι αν καθοριστεί άλλη ημερομηνία αναπλήρωσης που θα γνωστοποιηθεί με νεώτερη ανακοίνωση.