Απολογισμός 2ης ομιλίας στα πλαίσια της Δράσης “Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος”

Και η 2η ομιλία στα πλαίσια της δράσης «Η Αγορά Εργασίας Συναντά το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος» πραγματοποιήθηκε με επιτυχία. Σε αυτή, ο κ. Νίκος Ιωάννου αναφέρθηκε για τη δημιουργία της πλατφόρμας delivery.gr και τη δημιουργία της πλατφόρμας brooqLy και την επικείμενη είσοδό της στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. Και αυτή την ομιλία παρακολούθησαν όλοι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για πλήθος τεχνικών θεμάτων στις συγκεκριμένες τεχνολογίες. Ευχαριστούμε τον κ. Ιωάννου και δίνουμε ραντεβού για τη τρίτη ομιλία πολύ σύντομα.